Home

Projectoproep 2024

18/08/2023
Fedasil opvang
Fedasil kent subsidies toe om projecten rond de activering van asielzoekers te ondersteunen.

Fedasil beschikt over een budget om specifieke projecten inzake opvang van asielzoekers (en andere opvangbegunstigden) te ondersteunen. Het Agentschap heeft zopas de projectoproep voor 2024 gelanceerd.

In 2024 ligt de focus op projecten die inzetten op de activering en deelname aan de samenleving van asielzoekers die in het opvangnetwerk verblijven. De projectoproep kadert in de doelstellingen van Fedasil en de beleidsnota van de federale regering.

Prioriteiten van de projectoproep 2024

Bij de toekenning van deze projectsubsidies zal de prioriteit van Fedasil uitgaan naar projecten rond:

  • Ondersteuning van opvangnetwerk inzake tewerkstelling
  • Tewerkstelling in de uitzendsector
  • Koppeling huisvesting en tewerkstelling van verzoekers om internationale bescherming
  • Kinderopvang en deelname aan de samenleving
  • Innovatieve vormen van cohousing met verzoekers om internationale bescherming

Infomoment en indieningstermijn

Dossiers kunnen tot 30 september 2023 ingediend worden.

Om uitvoerig op alle mogelijke vragen van kandidaat-indieners te kunnen antwoorden, wordt er een digitaal infomoment georganiseerd op donderdag 31 augustus om 9u30. Tijdens deze infosessie komen zowel het inhoudelijke als financiële luik aan bod.

Inschrijven is verplicht: gelieve ten laatste op 30 augustus om 16u het volgende inschrijvingsformulier in te vullen: https://forms.gle/rqXQbVpvrxuerYdL8. Voor aanvang van de infosessie, zal u een link ontvangen om online deel te nemen.

Praktische informatie

Hieronder vindt u de projectoproep en de bijlagen die u nodig heeft om uw kandidatuur in te dienen.