Home

Projectoproep 2023

25/08/2022
Fedasil kent subsidies toe om projecten rond asielzoekers te ondersteunen.

Fedasil beschikt over een budget om specifieke projecten inzake opvang van asielzoekers (en andere opvangbegunstigden) te ondersteunen. Het Agentschap heeft zopas de projectoproep voor 2023 gelanceerd.

Bij de toekenning van de projectsubsidies zal de prioriteit van Fedasil dit jaar uitgaan naar projecten die:

  • het opvangnetwerk aanpassen aan de behoeften en kwetsbaarheden van de begunstigden.
  • de kwaliteit en flexibiliteit van het opvangnetwerk verhogen.
  • gerichte initiatieven bevorderen ter verbetering van het samenleven binnen en buiten de opvangstructuur.
  • inzetten op een verhoging van de weerbaarheid en autonomie van de bewoners.

Projectoproep activering (2022 – 2023)

Naast deze nationale projectoproep, doet het Agentschap een extra specifieke oproep rond activering via werk. Deze projectoproep past in de doelstellingen van Fedasil, de beleidsnota van de Staatssecretaris van Asiel en Migratie en het actieplan Asielzoeker zoekt match.

Bij de toekenning van deze projectsubsidies zal de prioriteit van Fedasil uitgaan naar projecten rond:

  • Digitale vaardigheden
  • Een studie die de Europese goede praktijken inzake maatschappelijke oriëntatie bundelt met het oog op de ontwikkeling van een aanbod in de opvangcentra, gericht op de actieve deelname aan de samenleving (opgelet: project nog uit te voeren in 2022)
  • Het ontwikkelen van een opleiding met praktische handvaten voor eerstelijnswerkers van het opvangnetwerk rond arbeidswetgeving
  • Mentoring voor hooggeschoolde of hooggekwalificeerde begunstigden met het oog op het valoriseren van hun competentie

Praktisch

Dossiers kunnen tot 21 september 2022 ingediend worden.

Om uitvoerig op alle mogelijke vragen vanwege kandidaat-indieners omtrent deze projectoproep te kunnen antwoorden, wordt er een digitaal infomoment georganiseerd op vrijdag 2 september om 14u00.

Inschrijven is verplicht. Gelieve hiervoor ten laatste op 31 augustus een mail te sturen naar projects.coordination@fedasil.be. Uw inschrijving is pas definitief na een bevestigingsmail, die ook een link naar het digitale infomoment zal bevatten.

Praktische informatie

Hieronder vindt u de twee projectoproepen en de nodige bijlagen om uw kandidatuur in te dienen.