Home

Projectoproep 2021

02/10/2020
Fedasil kent subsidies toe om projecten rond asielzoekers te ondersteunen.

Fedasil beschikt over een budget om specifieke projecten inzake opvang van asielzoekers (en andere opvangbegunstigden) te ondersteunen. Het Agentschap heeft zopas de projectoproep voor 2021 gelanceerd.

Bij de toekenning van de projectsubsidies zal de prioriteit van Fedasil dit jaar uitgaan naar projecten die:

  1. het opvangnetwerk aanpassen aan de behoeften en kwetsbaarheden van de begunstigden
  2. de kwaliteit en flexibiliteit van het opvangnetwerk verhogen
  3. gerichte initiatieven bevorderen ter verbetering van het samenleven binnen en buiten de opvangstructuur (met inbegrip van acties ter voorbereiding op de integratie en de transitie)

Dossiers kunnen tot 30 oktober 2020 ingediend worden.

Infomoment

Om uitvoerig op alle mogelijke vragen vanwege kandidaat-indieners omtrent deze projectoproep te kunnen antwoorden en de precieze inhoud van de projectprioriteiten nogmaals in detail te kunnen toelichten, wordt er een digitaal infomoment georganiseerd op 15 oktober om 13u30.

Inschrijven is verplicht. Gelieve hiervoor ten laatste op 12 oktober een mail te sturen naar projecten.coordinatie@fedasil.be. Uw inschrijving is pas definitief na een bevestigingsmail, die ook een link naar het digitale infomoment zal bevatten.

Praktische informatie

Hieronder vindt u de projectoproep en de nodige bijlagen om uw kandidatuur in te dienen.