Home

Project rond tewerkstelling asielzoekers

16/04/2018
Fedasil is bezig met de eerste fase van het tewerkstellingsproject voor asielzoekers dat gefinancierd wordt door het Europees Sociaal Fonds (ESF).

Fedasil wil zo goed mogelijk de integratie van asielzoekers voorbereiden door middel van werk. Daarvoor wordt er met verschillende organisaties zoals VDAB en Forem samengewerkt.

Het hoofddoel van dit ESF-project 'Vroegtijdige arbeidsintegratie vluchtelingen' is om met verschillende instanties een overkoepelende samenwerking te creëren in Vlaanderen rond de tewerkstelling van asielzoekers. Omdat integratie in de maatschappij en op de arbeidsmarkt hand in hand gaan is het belangrijk dat alle betrokken partijen op dezelfde lengte zitten.

Er wordt samengewerkt met de VDAB en het Agentschap voor Inburgering en Integratie (AGII). Een derde partner is het Centraal Opvangorgaan (COA) uit Nederland. Zij zijn de Nederlandse tegenhanger van Fedasil.

Naar een screeningstool voor competenties
In de eerste fase (de ‘mapping’-fase) wordt er gekeken naar de obstakels die asielzoekers tegenkomen bij hun zoektocht naar werk. Maar daarnaast wordt er ook gekeken naar de goede praktijken die er reeds zijn in Vlaanderen en Nederland om net deze obstakels te overbruggen.

De volgende stap zal de start zijn van enkele pilootprojecten. Zo zal er eerst gewerkt worden aan een screeningstool om de vaardigheden van asielzoekers vroegtijdig te kunnen registreren. Het project sluit af met een blauwdruk voor een goede samenwerking over alle organisaties heen dat geschreven wordt in samenwerking met de VDAB en het AGII.

Fedasil wil een gelijkaardig project opzetten in Wallonië.