Home

Project Migratiewetboek

10/01/2024
Migratiewetboek
Nicole de Moor presenteerde haar project 'Wetboek gecontroleerde migratie'.

De staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole de Moor presenteerde op woensdag 10 januari haar project van het Migratiewetboek, in aanwezigheid van de verantwoordelijken van alle asielinstanties.

Het wetboek heeft als ambitie om de verschillende wettelijke bepalingen samen te brengen, te moderniseren en te hervormen. Naast de hervorming van de Vreemdelingenwet van 1980 wordt ook de wet betreffende de opvang van asielzoekers (2007) gemoderniseerd en aangepast aan de actuele context en praktijk.

De opvangwet zal worden opgenomen in een geïntegreerd verhaal dat alle aspecten rond migratie aanraakt. “We pleitten al geruime tijd voor een algehele ketenaanpak. We zijn tevreden dat dit met het Migratiewetboek gerealiseerd zal worden,” zegt Fanny François, onze directeur-generaal ad interim van Fedasil.

"Taken die Fedasil al enige tijd uitoefent, zoals Reach out, ondersteuning bij tewerkstelling, opvang van hervestigden/herlokaliseerden, krijgen ook een volwaardige plaats in het wetboek,” aldus Fanny François.

Het wetboek is opgesteld in nauwe samenwerking met experts en betrokken administraties, zoals Fedasil.

Het project van het Wetboek ligt nu op tafel van de regering en zal worden besproken in de ministeriële kabinetten.