Home

Overname van het opvangcentrum in Spa

04/07/2022
Fedasil Spa
Fedasil neemt het beheer van het centrum voor asielzoekers in Spa Sol Cress over.

Het opvangcentrum in Spa (Luik) verandert op maandag 4 juli van operator. Het contract met de uitbater van de site, de firma Svasta, is afgelopen. Gezien de aanhoudende nood aan opvangplaatsen voor asielzoekers in België, heeft Fedasil beslist om de site te verlengen en het beheer ervan over te nemen

Het overgrote deel van het personeel van het centrum werd door Fedasil overgenomen. In totaal werken er 54 mensen op de site. Collega's van het regiokantoor en andere opvangcentra zijn gekomen om een handje toe te steken. Er worden nog vacatures gepubliceerd om het team te versterken.

Het Fedasil-centrum in Spa heeft voortaan ook een eigen website en Facebook-pagina.

400 bewoners

Het opvangcentrum in Spa is gelegen op het voormalige vakantiedomein Sol Cress. Het biedt sinds juli 2021 onderdak aan asielzoekers. Het beheer van het centrum werd toevertrouwd aan de firma Svasta, na een aanbesteding van de federale regering om de capaciteit van het Fedasil-netwerk tijdelijk te vergroten. Momenteel verblijven er ongeveer 400 asielzoekers in Sol Cress.

Fedasil en zijn partners kampen met een verzadiging van de opvangstructuren voor asielzoekers. Het netwerk telt momenteel meer dan 31.000 opvangplaatsen, verdeeld over bijna 90 collectieve centra (federaal, Rode Kruis, privé...) en individuele opvangplaatsen die door OCMW's en verenigingen worden beheerd.

Fedasil is voortdurend op zoek naar nieuwe plaatsen om de opvang te garanderen van mensen die in ons land om bescherming komen vragen.