Home

Overleg met gemeenten en provincies

01/04/2020
Fedasil opvang
Fedasil en zijn opvangpartners handhaven maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus Covid-19.

Naast de instructies voor de medische opvolging van zieke personen gelden er in alle opvangcentra reeds een aantal basisregels.

Een overzicht:

  • Preventie: alle bewoners moeten de regels op het vlak van preventie en hygiëne nauwgezet naleven in het opvangcentrum, zoals handen wassen en afstand bewaren. De centra hebben hun organisatie en infrastructuur aangepast aan deze regels. Zo werden er extra waterkraantjes geïnstalleerd en ook markeringen aangebracht die de bewoners moeten helpen om afstand te houden.
  • Sensibilisering: De bewoners krijgen in meerdere talen informatie over de verschillende maatregelen, via affiches en flyers en via de meertalige website www.fedasilinfo.be
  • Bescherming van de zwaksten: asielzoekers vormen geen risicogroep, dat betekent dat zij geen grotere kans hebben om besmet te worden met het virus dan andere inwoners van ons land. Maar er zijn – net zoals bij de Belgische bevolking – wel een aantal personen die kwetsbaar zijn (bejaarden, hart-of longpatiënten, bepaalde zwangere vrouwen). Deze personen werden geïdentificeerd en overgebracht naar een aangepaste - vaak individuele - opvangplaats.
  • Verplaatsingen: verder gelden er ook een aantal duidelijke regels buiten het opvangcentrum. Zoals de andere inwoners van ons land, mogen ook asielzoekers hun woning alleen nog verlaten in een aantal concrete gevallen, zoals om eten te kopen of te gaan werken of om een wandeling te maken in gezinsverband of met een vriend.
Overleg met gouverneurs en burgemeesters

De aanwezigheid van asielzoekers buiten het opvangcentrum heeft de voorbije dagen geleid tot vragen in een aantal gemeenten. Zo stelden buurtbewoners vast dat er soms groepjes personen samen over straat liepen terwijl dat eigenlijk niet mag. Daarom heeft Fedasil samen met zijn opvangpartners de voorbije dagen intensief overleg gepleegd met de verschillende provinciegouverneurs en de burgemeesters van gemeenten met een opvangcentrum.

Dat overleg verliep telkens zeer constructief. In een aantal gevallen hebben we als gevolg van dat overleg ook onze maatregelen bijgestuurd. Zo hebben de opvangcentra van Fedasil en het Rode Kruis in de provincie Limburg nu bijvoorbeeld allemaal hetzelfde sluitingsuur.

Fedasil hoopt deze samenwerking en open communicatie met de provincies en gemeenten op dezelfde manier te kunnen verderzetten. Met respect voor de wederzijdse bekommernissen.