Home

Opvangnetwerk nog steeds onder druk

23/11/2022
Fedasil aanmeldcentrum
Sinds meer dan een jaar belanden er elke dag asielzoekers op straat omwille van het gebrek aan plaatsen.

Het opvangnetwerk van Fedasil staat meer dan ooit onder druk. In oktober registreerde België een nieuwe stijging in het aantal asielaanvragen: er werden er 4.224 opgetekend, voornamelijk uit Afghanistan, Burundi en Syrië. De overgrote meerderheid alleenstaande mannen kunnen niet opgevangen worden. Op sommige dagen is het ook onmogelijk om opvangplaatsen te bieden aan families met kinderen en niet-begeleide minderjarigen. Alleen al in oktober konden er meer dan 1.500 mensen geen opvang krijgen.

Crisismaatregelen

In deze context neemt de federale regering verschillende noodmaatregelen om de opvangcapaciteit te verhogen of om de uitstroom te versnellen. Deze maatregelen maken het echter nog niet mogelijk om alle personen die een verzoek om internationale bescherming registreren in ons land, opvang te bieden.

Onder leiding van het Nationaal Crisiscentrum wordt er nog steeds overleg gepleegd om zo snel mogelijk de twee noodsites te operationaliseren die door de regering werden voorgedragen in Jabbeke (500 plaatsen) en Glons (675). Daarnaast is er ook overleg bezig met de Brusselse regio om bijkomende plaatsen te openen. Van langs zijn kant, heeft Fedasil onlangs twee tijdelijke centra geopend in Theux (250) en Bredene (260).

Een andere maatregel gaat over het vertrek van bewoners met een duurzame arbeidsovereenkomst en voldoende inkomsten. Op termijn zullen op die manier enkele honderden bewoners verplicht het opvangnetwerk verlaten. De maatregel geldt ook op vrijwillige basis voor andere bewoners die werken.

Aanwervingen

Fedasil stelt alles in het werk om extra personeel te vinden, zodat we zoveel mogelijk extra opvangplaatsen kunnen openen. Op dit moment zijn er 260 vacatures bij Fedasil (deze zijn nog niet allemaal gepubliceerd). Ons Agentschap werkt nauw samen met VDAB, Forem en Actiris om snel nieuwe werkkrachten te vinden. Daarnaast worden ook andere (tijdelijke) pistes onderzocht om het personeelstekort op te vangen, zoals het 'Special Federal Forces' programma (waarbij ambtenaren van andere overheidsdiensten tijdelijk ons Agentschap kunnen komen versterken), interimarbeid en stages door studenten.

Al onze vacatures staan hier: www.fedasil.be/nl/werken-bij-fedasil