Home

Opvang van minderjarigen in Oudergem

17/09/2021
Fedasil NBMV
Fedasil bereidt de opening voor van een opvangcentrum voor niet-begeleide minderjarige vreemdelingen in Oudergem.

Het nieuwe opvangcentrum, gelegen in een voormalig rusthuis in Oudergem (Brussel), zal Fedasil in staat stellen om opvang te bieden aan een zestigtal jongeren die zonder ouders in België zijn toegekomen (de zogenaamde NBMV of niet-begeleide minderjarige vreemdelingen). Zo kan een antwoord worden geboden aan de groeiende vraag naar opvangplaatsen voor asielzoekers en NBMV in België.

Het centrum in Oudergem wordt een centrum voor eerste opvang: hier bieden we observatie en oriëntatie aan minderjarigen die net op het Belgisch grondgebied zijn toegekomen. Ze verblijven korte tijd in het centrum (normaal een periode van 2 tot 4 weken). De jongere wordt vervolgens doorverwezen naar een opvangstructuur die aan zijn profiel beantwoordt (een ander centrum van Fedasil, Rode Kruis, een gastgezin…).

De aankomst van de eerste jongeren is voorzien in oktober. Ze zullen geleidelijk toekomen. De maximale capaciteit bedraagt 60 plaatsen.

Fedasil voorziet een team van 36 personen voor de begeleiding. Zij staan 24u/24 in pour de omkadering van de jongeren. Het centrum wordt mee opgestart door een ervaren team van het opvangcentrum in Sint-Pieters-Woluwe.

Infosessie voor buurtbewoners

De verschillende diensten van de gemeente en Fedasil werken nauw samen om de opvang in de beste omstandigheden te organiseren. Personen die in de buurt van het centrum wonen, worden uitgenodigd op een informatiesessie om meer te weten te komen over de details van het opvangproject.