Home

Opvang van asielzoekers in Marcinelle

13/03/2020
La Tramontane Marcinelle
Eind maart gaat een tijdelijk centrum open in Marcinelle (Charleroi). Het beheer van het centrum wordt toevertrouwd aan de firma My Assist.

Fedasil moet haar opvangcapaciteit verhogen om alle nieuwkomers een plaats te kunnen bieden. De laatste maanden hebben vele centra hun deuren geopend - onlangs nog in Luik, Gent en Koksijde.

Binnenkort zal er een nieuw tijdelijk centrum operationeel zijn in Marcinelle (Charleroi). Het beheer van het centrum wordt toevertrouwd aan een privéfirma, My Assist, die reeds ervaring heeft met de opvang van asielzoekers. De firma heeft gereageerd op een overheidsopdracht die Fedasil eind 2019 gelanceerd heeft om een deel van de opvang aan nieuwe partners toe te vertrouwen.

Van zodra de federale regering de site heeft goedgekeurd, heeft Fedasil snel de stad Charleroi en de provincie Henegouwen op de hoogte gebracht. Deze tekenden present en stellen overeenkomsten op met het toekomstige opvangcentrum - onder meer om de kinderen naar school te laten gaan.

Tijdelijk centrum

De opvang is voorzien in het gebouw 'La Tramontane', een voormalig verzorgingstehuis gelegen in Marcinelle. In totaal zullen 174 bewoners aankomen in maart en april. Zoals voorzien in het contract zal het centrum operationeel zijn voor een periode van 1 jaar (hernieuwbaar met maximum 6 maanden).

Fedasil zorgt er samen met de partners voor dat het centrum en de bewoners goed geïntegreerd zijn. Er werd deze week een brief verstuurd naar de dichtste buren van het centrum om hen te informeren over dit project.

Oproep aan de privésector

Zoals alle centra van Fedasil of het Rode Kruis is het opvangcentrum in Marcinelle een 'open' centrum. Het centrum zal de asielzoekers bed, bad, brood bieden en ook sociale en medische begeleiding. Momenteel wordt een dertigtal medewerkers aangeworven om zeker te zijn van deze begeleiding.

Het is niet de eerste keer dat Fedasil een beroep doet op de privésector om de opvang van asielzoekers te helpen organiseren. In 2015-2016, naar aanleiding van een gelijkaardige overheidsopdracht, hadden verschillende firma's gedurende een jaar ongeveer tien tijdelijke centra beheerd.

De opvang in Marcinelle beantwoordt aan strikte en duidelijke criteria, zowel op het niveau van de omkadering als de infrastructuur. De vereisten van Fedasil naar alle privéoperatoren toe zijn gebaseerd op de kwaliteitsnormen die in het volledige opvangnetwerk gelden en waarvan de naleving door de auditeurs van het Agentschap wordt gewaarborgd.

Binnenkort zal nog een ander opvangcentrum beheerd worden door een privéfirma, in Kalmthout (Antwerpen). De opening is voorzien in de loop van april.