Home

Opvang van 200 gerepatrieerden uit Afghanistan

03/09/2021
Fedasil Peutie
Fedasil bood een opvangplaats aan 200 gerepatrieerde personen uit Afghanistan.

België organiseerde eind augustus verschillende evacuatievluchten uit Afghanistan voor Belgische onderdanen en vreemdelingen. Samen met andere overheidsdiensten, nam Fedasil deel aan deze repatriëringsmissie. De rol van ons team bestond eruit om opvang te bieden aan de personen die daar nood aan hadden.

Eenmaal de gerepatrieerden aankwamen in België, werden ze onmiddellijk naar de militaire kazerne van Peutie gebracht voor identiteitscontroles en een medische check, waaronder een Covid-19 test. Een team van Fedasil zorgde voor een permanentie ter plaatse.

Quarantaine

In totaal wees Fedasil 201 personen toe aan zijn opvangnetwerk (een federaal opvangcentrum of één van het Rode Kruis).

De personen die Fedasil en zijn partners opvangen hebben de Afghaanse nationaliteit. Het gaat voornamelijk om families met kinderen, maar er zijn ook enkele alleenstaande personen (mannen, vrouwen en minderjarigen).

Door de risico’s die het coronavirus met zich meebrengt, zijn de gerepatrieerde personen eerst in isolatiekamers ondergebracht waar zij een quarantaineperiode van minimum 7 dagen dienden te respecteren. Nadien werden zij nogmaals getest.

Na deze quarantaineperiode, worden de personen uitgenodigd om een verzoek tot internationale bescherming in te dienen in België. Fedasil biedt opvang en begeleiding gedurende de periode dat hun dossier wordt onderzocht door de asielinstanties (Dienst Vreemdelingenzaken, CGVS).