Home

Opvang slachtoffers overstromingen

26/07/2021
Het opvangcentrum voor asielzoekers in Spa zal een twintigtal inwoners van Theux opvangen die slachtoffer werden van de overstromingen.

Sinds donderdag 22 juli biedt het opvangcentrum voor asielzoekers in Spa ook onderdak aan een twintigtal Belgische burgers die nood hadden aan een tijdelijk verblijf na de overstromingen.

Het tijdelijk opvangcentrum van Spa, gesitueerd op het voormalig vakantiedomein Sol Cress, opende op 20 juli. De gebouwen kunnen tot 300 personen herbergen - momenteel verblijven er 47 personen. Het beheer van het centrum werd in het kader van een openbare aanbesteding toevertrouwd aan de firma Svasta.

Na de overstromingen die de regio zwaar troffen, werden Fedasil en Svasta gecontacteerd om tijdelijk onderdak te bieden aan getroffen personen - specifiek gaat het om de inwoners van de naburige gemeente Theux, die in het bijzonder zwaar getroffen werd.

Omdat het centrum zich op hoogte bevindt, ondervond het geen zware impact door de regen en het stijgende water afgelopen week.

In overleg met de lokale autoriteiten van Spa en Theux, stelt het centrum daarom een veertigtal plaatsen ter beschikking voor de slachtoffers. De site van Sol Cress telt meerdere gebouwen: de slachtoffers zullen daarom in een ander gebouw verblijven dan de asielzoekers. In het totaal zijn er 44 beschikbaar voor getroffen burgers.

De staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi brengt op maandag 26 juli een bezoek aan het opvangcentrum van Spa, in aanwezigheid van de pers.

Fedasil en Svasta bieden onderdak, de andere noden en begeleiding wordt voorzien door de lokale autoriteiten. De opvang van de slachtoffers in Sol Cress is voorzien tot eind augustus.

Evacuatie van de centra in Nonceveux en Yvoir

Meerdere centra voor asielzoekers werden getroffen door het stijgende water. De opvangcentra van Croix-Rouge in Nonceveux (Aywaille) en Yvoir ondervonden het meeste schade en werden (deels) geëvacueerd. De bewoners werden overgebracht naar andere opvangcentra.

Solidariteit van de asielzoekers

Sinds enkele dagen schieten veel asielzoekers de bewoners van de getroffen regio’s te hulp, om giften te verdelen of om te helpen met de opkuis van straten en woningen. U kan enkele foto’s terugvinden op de Facebookpagina’s van de opvangcentra in Luik, Moeskroen, Zoutleeuw of op de pagina van het Croix-Rouge.

Fedasil leeft van harte mee met de slachtoffers van deze ramp. We wensen hen veel moed!