Home

Een nieuw opvangcentrum in Spa

20/07/2021
Fedasil opvang
In de gemeente Spa opende een tijdelijk opvangcentrum voor asielzoekers.

De eerste 24 bewoners kwamen op dinsdag 20 juli aan op het voormalige vakantiedomein Sol Cress in Spa (provincie Luik). Het gaat om twee families (1 Syrische en 1 Afghaanse familie) en 11 alleenstaanden.

De site werd omgevormd om er asielzoekers tijdelijk op te vangen. Het dagelijks beheer van het nieuwe centrum werd toevertrouwd aan de firma Svasta. Het opvangcentrum in Spa is voorzien voor een periode van 12 maanden, met een mogelijke verlening van maximum 6 maanden indien er nood is aan deze opvangplaatsen.

De asielzoekers zullen geleidelijk aankomen en na een evaluatie door Fedasil en de lokale autoriteiten. Elke twee weken zullen er een vijftigtal personen aankomen. De capaciteit van het centrum werd vastgelegd op 300 plaatsen.

Een open centrum

Zoals alle opvangcentra in het opvangnetwerk van Fedasil zal het opvangcentrum van Spa een ‘open’ opvangcentrum zijn dat bed, bad, brood biedt en daarnaast ook maatschappelijke begeleiding en medische bijstand voor asielzoekers.

De begeleiding die Svasta aanbiedt, beantwoordt aan dezelfde kwaliteitscriteria als de centra die Fedasil zelf beheert of die van het Rode Kruis. Een twintigtal medewerkers staat in voor de begeleiding van de bewoners. Uiteraard gelden voor de bewoners en het personeel voorzorgsmaatregelen om te verspreiding van Covid-19 tegen te gaan.

Partnerschap met de privésector

Net zoals in 2015 heeft de federale regering beslist om ook de privésector bij de tijdelijke capaciteitsuitbreiding te betrekken via een overheidsopdracht. De firma Svasta heeft deelgenomen aan de overheidsopdracht en daarbij stelden zij het vakantiedomein Sol Cress in Spa voor. Het dossier werd in 2020 aanvaard door de ministerraad.

De 300 extra plaatsen laten het toe aan Fedasil om, in de context van het coronavirus, de bezettingsgraad in het opvangnetwerk onder controle te houden. Deze opvangplaatsen laten het Agentschap ook toe om in te spelen op een eventuele verhoging van het aantal asielaanvragen en om minder kwalitatieve opvangplaatsen te sluiten die de laatste maanden uit noodzaak snel geopend moesten worden (zoals bijvoorbeeld crisisbedden in tenten of animatiezalen, etc).

Svasta en Fedasil besteden een bijzondere aandacht aan de integratie van het centrum in zijn omgeving. Er werd een nieuwsbrief verdeeld bij de buren.

Fedasil en zijn partners beschikken momenteel over meer dan 27.000 opvangplaatsen, verdeeld over 78 opvangcentra (federaal, Rode Kruis, privés…) en individuele opvangplaatsen, beheerd door OCMW’s en organisaties.