Home

Opvang in ‘s Gravenbrakel

21/11/2023
Fedasil opvang
Fedasil wees het beheer van een nieuw opvangcentrum in ‘s Gravenbrakel toe aan My Assist.

Fedasil blijft de capaciteit van het opvangnetwerk voor asielzoekers verhogen. Op 21 november opende een nieuw opvangcentrum op de site ‘Résidence Damien’ in ’s Gravenbrakel (Henegouwen).

Het gebouw, een voormalig psychiatrisch verzorgingstehuis, kan 62 asielzoekers opvangen – families met kinderen en alleenstaande vrouwen. Het beheer van het centrum werd toegewezen aan de organisatie My Assist via een overheidsopdracht. De organisatie verzorgt sinds 2020 al de opvang in een opvangcentrum met 250 plaatsen in Marcinelle.

Een team van een twintigtal medewerkers staat 24/24u in voor de begeleiding van de bewoners en de goede gang van zaken in de opvangstructuur. Verschillende diensten van de gemeente ’s Gravenbrakel, Fedasil en My Assist werken nauw samen zodat de opvang in de beste omstandigheden kan verlopen. De goede integratie van het centrum in de omgeving blijft een prioriteit tijdens de hele openingsduur.

Meer dan 35.000 plaatsen

Intussen overschreed het opvangnetwerk van Fedasil de drempel van 35.000 plaatsen. Sinds november openden drie nieuwe centra hun deuren: in Theux en Bredene (Fedasil) en in Ronse (Rode Kruis). Omwille van het permanente gebrek aan plaatsen zijn er ook nog andere pistes in voorbereiding: nieuwe centra, uitbreidingen van bestaande centra, de plaatsing van wooncontainers of noodopvang via de Jeugdsector.

De nieuwe centra vangen enkel families en alleenstaande vrouwen op. Alleenstaande mannen krijgen niet meteen opvang en moeten zich registreren op een wachtlijst – ze worden druppelsgewijs uitgenodigd. Er staan momenteel 2.600 mannen op de wachtlijst – meerderen van hen krijgen opvang in de Brusselse daklozenopvang.