Home

Opvang door privésector

20/10/2022
Fedasil schrijft een overheidsopdracht uit zodat organisaties uit de privésector opvang kunnen aanbieden.

De regering nam reeds verschillende maatregelen om de huidige asielcrisis het hoofd te bieden. Zo werd er een oproep gelanceerd bij het personeel van de federale overheid om tijdelijk ondersteuning te bieden bij Fedasil. Een andere maatregel is de publicatie van een overheidsopdracht zodat privé-organisaties opvang kunnen bieden.

Overheidsopdracht

Van de vier opvangcentra die reeds werden uitgebaat door privé-organisaties (Hasselt, Jalhay, Luik en Marcinelle) wordt de openingsduur verlengd tot 15 maart 2023.

De nieuwe overheidsopdracht maakt het mogelijk om 3.500 bijkomende opvangplaatsen te openen, ten vroegste in april 2023. Er wordt opvang gevraagd voor de duur van 1 jaar, tweemaal verlengbaar met 3 maanden. Organisaties hebben 40 dagen de tijd om een offerte in te dienen.

De opdracht is hier beschikbaar: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=461793

Deze oproep gebeurt in het kader van de Wet inzake overheidsopdrachten. Voor meer info kan u mailen naar supportMP@fedasil.be