Home

Opening van een opvangcentrum in Kalmthout

09/11/2020
Het tijdelijke opvangcentrum in Kalmthout opende vandaag zijn deuren. Het dagelijks beheer van het centrum is in handen van de firma G4S Care.

De eerste asielzoekers, 3 families (in totaal 14 personen), kwamen vandaag aan in het voormalig schoolgebouw aan de Putsesteenweg. Het centrum zal in twee fases geopend worden. In een eerste periode zullen er 33 mensen onderdak krijgen, op langere termijn zullen er 101 personen opvang kunnen krijgen.

Het opvangcentrum zal zowel alleenstaande personen als personen in gezinsverband opvangen. De voornaamste landen van herkomst zijn Afghanistan, Syrië, Irak en Turkije. Er werd een team van 11 medewerkers aangeworven dat 24u op 24u instaat voor de begeleiding van de bewoners.

Zoals alle opvangcentra in het opvangnetwerk van Fedasil zal het opvangcentrum van Kalmthout een open centrum zijn dat bed, bad, brood biedt en daarnaast ook maatschappelijke begeleiding en medische bijstand voor asielzoekers.

Partnerschap met de privésector

Fedasil en zijn partners vergroten nog steeds hun opvangcapaciteit zodat alle personen die asiel aanvragen in ons land opgevangen kunnen worden en, in de context van het coronavirus, om de bezettingsgraad in de opvangcentra onder controle te houden. Net zoals in 2015-2016 heeft de federale regering beslist om ook de privésector bij deze capaciteitsuitbreiding te betrekken via een overheidsopdracht.

De firma G4S Care heeft ook nu weer deelgenomen aan de overheidsopdracht en daarbij stelden zij het voormalig schoolgebouw in Kalmthout voor. Het dossier werd begin dit jaar aanvaard door de ministerraad. Deze opdracht houdt in dat het centrum zal open zijn voor een initiële duur van 12 maanden - verlengbaar tot maximum 18 maanden. G4S opende eerder ook al een tijdelijk opvangcentrum in Etterbeek, in mei 2020.

Opvang en coronavirus

In de huidige gezondheidscontext spreekt het voor zich dat het opvangcentrum en zijn bewoners onderworpen zijn aan dezelfde preventieregels als de Belgische bevolking om de verspreiding van het Covid 19-virus tegen te gaan. De centra nemen uiteraard strikte voorzorgsmaatregelen inzake hygiëne en sociale afstand (zowel voor het personeel als voor de bewoners). Dankzij de opening van nieuwe opvangcentra kan de overheid de asielzoekers beter spreiden over het hele land.

Benieuwd naar hoe dit nieuwe opvangcentrum eruit ziet? Op ons YouTubekanaal staat een korte video waar centrumcoördinator Patrick Biegel een rondleiding geeft door het opvangcentrum. Klik hier voor de video.