Home

Opening van een opvangcentrum in Herbeumont

12/05/2020
Fedasil opvang
De eerste asielzoekers zijn dinsdag 12 mei aangekomen in het nieuwe opvangcentrum van Fedasil in Herbeumont.

De eerste bewoners van het opvangcentrum van Herbeumont (Luxemburg) zijn op dinsdag 12 mei 2020 aangekomen. Het gaat om een dertigtal personen die hun asielaanvraag hebben geregistreerd in België. Fedasil zal hen opvangen zolang het onderzoek van hun asielaanvraag loopt.

Het nieuwe opvangcentrum van Fedasil ligt op het vakantiedomein ‘Les Fourches’. Er kunnen ongeveer 400 asielzoekers worden opgevangen. De eerste aankomsten zullen langzaam verlopen, met circa 50 mensen per week die toekomen. De site werd reeds gebruikt als opvang voor asielzoekers door het Franstalige Rode Kruis tussen 2011 en 2017.

De eerste bewoners zijn vooral families en twee niet-begeleide minderjarigen. Zij zijn afkomstig van verschillende landen: Syrië, Afghanistan, Venezuela, Somalië, Algerije en Angola.

Al deze personen hebben reeds minimum 10 dagen verbleven in het aanmeldcentrum in Brussel (het Klein Kasteeltje) waar hun verzoek om internationale bescherming werd geregistreerd. Vooraleer zij aankwamen in Herbeumont, heeft Fedasil hen reeds een eerste sociale en medische begeleiding gegeven, waaronder een test op Covid-19. Zieke bewoners blijven tot zij genezen zijn in het aanmeldcentrum.

Zoals alle centra van Fedasil zal het opvangcentrum van Herbeumont een open centrum zijn dat bed, bad, brood biedt en daarnaast ook maatschappelijke begeleiding en medische bijstand voor asielzoekers.

Aanwervingen

De opening van het centrum wordt toevertrouwd aan een team van ervaren collega’s uit het centrum van Fedasil in Pondrôme. De voorbereidingen hebben plaats in nauwe samenwerking met het stadsbestuur.

In het totaal staan 70 mensen in voor de opvang en begeleiding van de bewoenrs. Een twintigtal vacatures staan nog open.

Opvang en coronavirus

Zoals alle instellingen in ons land gelden ook in de centra voor de opvang van asielzoekers strikte quarantainemaatregelen. Verplaatsingen binnen en buiten de opvangcentra worden beperkt. Bezoek en activiteiten die niet noodzakelijk zijn, worden geannuleerd. De centra nemen uiteraard strikte voorzorgsmaatregelen inzake hygiëne en sociale afstand (zowel voor het personeel als voor de bewoners).

De nieuwe opvangcentra, zoals dit centrum in Herbeumont, bieden de mogelijkheid om asielzoekers beter te spreiden over de verschillende centra in het land. Nieuwe asielzoekers vertrekken naar centra die net zijn opengegaan.