Home

Nieuwjaarsreceptie 2019

11/01/2019
Fedasil Luxen 2019
Fedasil bracht zijn nieuwjaarswensen over aan de vele partners. Het was ook de gelegenheid om onze aanbevelingen voor het nieuwe jaar te delen.

Op donderdag 10 januari organiseerde Fedasil zijn jaarlijkse nieuwjaarsreceptie in het BELvue Museum in Brussel. Het Agentschap verwelkomde er zijn vele partners en de nieuwe voogdijminister Maggie De Block.

In het welkomstwoord verwees onze directeur-generaal naar het jaaroverzicht van 2018. Een jaar dat werd gekenmerkt door een stijging van de bezettingsgraad in de opvangcentra en een dringende nood aan extra opvangplaatsen. Een ander belangrijk moment was de inwerkingtreding van het aanmeldcentrum in het Klein Kasteeltje op 3 december, dat er kwam in nauwe samenwerking met de Dienst Vreemdelingenzaken en de Regie der Gebouwen. Dit centrum maakt het mogelijk om op een beter manier de mensen op te vangen die hun verzoek om internationale bescherming registreren in België.  

Onze aanbevelingen

Jean-Pierre Luxen heeft vervolgens enkele aanbevelingen gedaan voor de volgende regering. “Uiteraard zullen we de komende maanden, in samenwerking met al onze operationele partners, ons opvangnetwerk verder afstemmen volgens het aantal aanvragen. Maar onze belangrijkste eis aan de volgende regering is echter om eindelijk een definitief actieplan goed te keuren, waarbij wordt gewerkt met het systeem van bufferplaatsen dat we twee jaar geleden al hebben voorgelegd en dat snel kan worden aangepast aan pieken en dalen in het aantal asielaanvragen. Onze wens is dat een operationele logica voorrang krijgt op een louter budgettaire logica.”

“Dit actieplan zal bovendien een pak goedkoper zijn dan het telkens weer openen en sluiten van opvangplaatsen”, vervolgde de directeur-generaal van Fedasil. “Dit actieplan zou een rationele en dus professionele aanpak mogelijk maken van de toekomstige crisissen waarmee de asielsector nog heel wat jaren te maken zal krijgen, zoveel is duidelijk.”

“Zoals u weet, ben ik een groot voorstander van de verbindende rol die het agentschap zou kunnen vervullen bij de opvang van asielzoekers. Het zou een goede zaak zijn om alle krachten in het domein van asiel en migratie te bundelen. Ik bedoel hiermee de verschillende beleidsniveaus en onze operationele partners, maar ook de NGO’s en de verenigingen, omdat die de burgers kunnen mobiliseren. Ik ben ervan overtuigd dat we ons op die manier beter kunnen voorbereiden op de toekomst”, concludeerde Jean-Pierre Luxen.