Home

Nieuwe terminologie

04/04/2018
Fedasil Dispatching
Door een aanpassing van de wet, spreken we voortaan over een 'verzoek om internationale bescherming' in plaats van een 'asielaanvraag'.

De vreemdelingenwet en de opvangwet zijn gewijzigd als gevolg van de omzetting van de EU-richtlijnen over de asielprocedure en de opvangmodaliteiten. De wijzigingen traden in werking op donderdag 22 maart 2018.

De wet voert een nieuwe terminologie: we spreken vanaf nu over een 'verzoek om internationale bescherming' in plaats van een 'asielaanvraag'; over een 'volgend verzoek' in plaats van een 'meervoudige asielaanvraag'; over een '(niet-)ontvankelijkheidsbeslissing' in plaats van een '(niet-)inoverwegingname'.

De informatie op onze website zal geleidelijk aangepast worden aan deze nieuwe terminologie. 

Meer weten?
De aangepaste opvangwet
Aanpassingen in de procedure