Home

Nieuw aanmeldcentrum

30/11/2018
Het Klein Kasteeltje wordt maandag 3 december het aanmeldcentrum voor asielzoekers die aankomen in België.

Vanaf maandag 3 december 2018 moeten personen die een verzoek om internationale bescherming willen indienen zich naar het Klein Kasteeltje in Brussel begeven.

Het Klein Kasteeltje zal vanaf dan de diensten groeperen die zich bezighouden met de registratie van de asielaanvragen en de toewijzing van een opvangplaats.

Verhuis

Concreet zijn dit de dienst Registratie van Dienst Vreemdelingenzaken en de dienst Dispatching van Fedasil. Zij verlaten de WTC II-toren aan het Noordstation om zich in Het Klein Kasteeltje te vestigen. Ook het Infopunt van Fedasil zal verhuizen naar het Klein Kasteeltje.

2 ingangen

Het Klein Kasteeltje zal twee ingangen tellen:

  • De huidige ingang op nummer 27 aan de 9e Linielaan (aan de kant van het Kanaal) voor de bewoners die in het opvangcentrum verblijven.
  • Een nieuwe ingang aan de Passendalestraat (nummer 2) voor de personen die wensen een verzoek om internationale bescherming in te dienen.

Deze ingang is toegankelijk van maandag tot vrijdag van 9 tot 13u. De registratie van de aanvragen zal plaatsvinden van 9 tot 10u.