Home

Nachtopvang in Brussel

05/01/2022
Fedasil aanmeldcentrum
Fedasil zorgt voor nachtopvang in de voormalige gebouwen van het Jules Bordet Instituut in Brussel, als uitbreiding van het aanmeldcentrum.

Om iedereen op te kunnen vangen die bescherming aanvraagt in ons land, moet Fedasil snel haar opvangcapaciteit uitbreiden.

Sinds dinsdag 4 januari, beschikt Fedasil over een nieuw opvangcentrum in Brussel, gesitueerd in de voormalige gebouwen van het Jules Bordet Instituut (Waterloolaan, dichtbij Hallepoort). In het gebouw kunnen 140 asielzoekers worden opgevangen - personen voor wie er geen opvangplaats beschikbaar was in het aanmeldcentrum (het Klein Kasteeltje).

In een eerste periode zal het centrum enkel nachtopvang bieden. De bewoners krijgen er opvang tussen 17u ‘s avonds en 10u ‘s ochtends. Een dertigtal personen brachten er de nacht door van dinsdag 4 op woensdag 5 januari. De duur van de opvang zal er zo kort mogelijk zijn, namelijk de tijd die het duurt om de asielzoekers aan een centrum in 2e fase (Fedasil of partner) toe te wijzen, waar ze vervolgens de duur van hun asielaanvraag zullen verblijven.

Er worden nog enkele werken uitgevoerd in het gebouw, dat eigendom is van het OCMW van Brussel, zodat er binnen enkele weken zowel dag- als nachtopvang kan worden aangeboden.

Daarnaast zijn er sinds eind december ook nieuwe opvangplaatsen beschikbaar in Evere, waar het Croix-Rouge een nieuw opvangcentrum opende. Het centrum (het voormalige Mercure-hotel) kan plaats bieden aan 400 asielzoekers.

Openingen in het vooruitzicht

Fedasil blijft zoeken naar nieuwe potentiële sites. Sinds 1 november 2021 zijn er 1.600 nieuwe plaatsen beschikbaar. Het opvangnetwerk telt voortaan 29 400 opvangplaatsen, verspreid over meer dan 80 collectieve centra en individuele woningen georganiseerd door OCMW's en verenigingen.

Reeds gedurende enkele maanden wordt Fedasil geconfronteerd met een hoge druk op het opvangnetwerk. Door een gebrek aan plaatsen gebeurt het regelmatig dat sommige personen die zich aanmelden bij ons aanmeldcentrum in Brussel (het Klein Kasteeltje) op straat staan, zonder enige opvang.

De druk op het opvangnetwerk van Fedasil valt te verklaren door de stijging van het aantal asielaanvragen in België en de langere verblijfsduur in de centra. Daarnaast moeten de opvangcentra ook nog steeds een deel van hun plaatsen reserveren als isolatieplaatsen voor mogelijke Covidbesmettingen.