Home

Mondmaskers in de opvangcentra

05/05/2020
Fedasil en zijn opvangpartners blijven strenge maatregelen handhaven tegen de verspreiding van het coronavirus.

Net zoals alle instellingen van het land, worden de centra voor asielzoekers ook getroffen door de strikte afzonderingsmaatregelen. Verplaatsingen van onze bewoners, zowel binnen als buiten de opvangcentra, zijn tot een minimum beperkt. Niet noodzakelijke bezoeken en activiteiten werden geannuleerd. Onze centra nemen verder uiteraard ook preventieve en strenge maatregelen inzake hygiëne (zowel voor het personeel als voor de bewoners).

Mondmaskers

In lijn met de richtlijnen van de Nationale Veiligheidsraad is sinds 4 mei het dragen van een mondmasker, ook in de opvangcentra, sterk aanbevolen wanneer afstand houden niet mogelijk is. Dit is een bijkomende maatregel naast de bestaande voorzorgsmaatregelen: afstand houden, handen wassen met water en zeep…

De bewoners worden erop gewezen waar en wanneer ze een mondmasker moeten te dragen, op sommige plaatsen in de opvangcentra is dat verplicht. Ook het personeel van Fedasil kreeg instructies over wanneer zij een masker dienen te dragen.

Testen Covid-19

Sinds 24 april worden alle nieuwkomers in het aanmeldcentrum (het Klein Kasteeltje in Brussel) getest op Covid-19. Fedasil volgt daarmee de aanbevelingen van Sciensano, het wetenschappelijk instituut voor volksgezondheid, dat het advies gaf om alle nieuwkomers in een collectieve residentiële structuur (zoals ook daklozencentra of gevangenissen) te testen op Covid-19.

Na een eerste opvang in het aanmeldcentrum (van minimum 7 dagen), en enkel indien men geen enkel teken van ziekte vertoont, worden de asielzoekers naar een opvangcentrum gestuurd. Dit gebeurt enkel naar nieuwe opvangcentra (op dit moment Sijsele, Marcinelle en Etterbeek).

Indien men in het aanmeldcentrum positief test of symptomen vertoond, wordt men verhuisd naar het medische gedeelte van het aanmeldcentrum: blok E, waar bedden beschikbaar zijn om in isolatie te verblijven. Ook in de andere opvangcentra werden isolatiekamers gecreëerd voor bewoners die ziektesymptomen vertonen. Daar moeten zij in afzondering verblijven samen met hun familie tot zij genezen zijn.

Bewoners sensibiliseren

Alle maatregelen worden voortdurend herhaald aan de asielzoekers. Fedasil heeft een hele reeks instrumenten ontwikkeld, in meerdere talen en met veel pictogrammen, om de bewoners zo goed mogelijk te sensibiliseren. Onze infosite voor asielzoekers (www.fedasilinfo.be) werd ook aangepast met de laatste maatregelen inzake het coronavirus.

Het leven in gemeenschap vergt meer complexe maatregelen dan in gewone huishoudens - wat ons soms dwingt om creatief te zijn! Maar de grote meerderheid van de asielzoekers begrijpt het belang om de regels te respecteren. Als bewoners de regels rond samenscholing of hygiëne niet respecteren, neemt het centrum de nodige ordemaatregelen.

Het belangrijkste blijft om te constateren dat de medische situatie in de 77 opvangcentra onder controle blijft. De medische opvolging en de preventieve maatregelen hebben ervoor gezorgd dat het aantal besmette personen in de centra maximaal beperkt is gebleven.