Home

Maatregelen om het Fedasil-netwerk te ontlasten

17/03/2023
Fedasil opvang
De federale regering heeft verschillende maatregelen goedgekeurd om de druk op het opvangnetwerk voor asielzoekers te verlichten.

Het Kernkabinet heeft een akkoord bereikt over een aantal maatregelen om de druk op het opvangnetwerk van Fedasil te verminderen. Het gaat over volgende maatregelen:

  • Verhoging van de opvangcapaciteit: de oprichting van een containerdorp met containers die door de EU geleverd worden (700 plaatsen), het voortzetten van de zoektocht naar nieuwe potentiële sites, financiële stimulansen voor het opstarten van individuele opvang via de OCMW’s, het creëren van bijkomende noodopvangplaatsen in Brussel…
  • Snellere uitstroom uit de centra: meer bepaald voor asielzoekers die een negatieve beslissing hebben gekregen en voor bewoners die langdurig (meer dan 3 jaar) in de opvangstructuren verblijven.
  • Verbetering van het terugkeerbeleid door een ‘medewerkingsplicht’ in te voeren voor de betrokkenen.

Privé-opvang

De regering heeft ook de gunning van een nieuwe overheidsopdracht voor bijkomende opvangplaatsen via de privésector goedgekeurd.

Concreet zijn drie operatoren geselecteerd. Het gaat om een locatie in Marcinelle, voorgesteld door het bedrijf MyAssist, een locatie in Hasselt, voorgesteld door Umami, en een locatie in Jalhay, voorgesteld door Svasta.

De locaties in Marcinelle (250 plaatsen), Hasselt (125) en Jalhay (272) waren al geselecteerd tijdens een vorige overheidsopdracht en worden nu via een nieuwe opdracht verlengd. Het contract gaat in op 16 maart 2023 voor een periode van 12 maanden, die tweemaal met 3 maanden kan worden verlengd.

Daarnaast heeft de regering ook besloten om het opvangcentrum in Luik, beheerd door G4S op de site van de voormalige kliniek Saint-Joseph, tijdelijk (tot 15 september 2023) te verlengen.

Het opvangnetwerk van Fedasil telt 34.150 plaatsen. Door het gebrek aan opvangplaatsen, blijven Fedasil en de partners hun capaciteit verhogen, soms tijdelijk, zoals via de privépartners. In 2022 verhoogde Fedasil zijn capaciteit met 4.000 plaatsen. Nieuwe centra of uitbreidingen van centra worden voorbereid.