Home

Kinderen asielzoekers weer naar school

19/05/2020
Heel wat kinderen en jongeren uit de opvangcentra gaan vanaf deze week weer naar school.

Kinderen en jongeren in asielprocedure zijn net zoals alle kinderen in België leerplichtig. Ook in de opvangcentra moesten de kinderen en jongeren de afgelopen weken hun lessen, vrienden en leerkrachten missen omwille van de uitzonderlijke gezondheidssituatie in ons land. Stilaan gaan ook zij weer naar school.

Heropstart 18 mei

De nationale Veiligheidsraad heeft eind april beslist dat de scholen langzaamaan weer kunnen heropstarten: op maandag 18 mei mochten kinderen uit de 1e, 2e en 6e leerjaar van de lagere school en het 6e jaar middelbaar weer naar school. In de andere leerjaren blijven afstandsonderwijs en pre-teaching momenteel de norm. Voor kinderen en jongeren in asielprocedure gelden dezelfde regels. Dus ook zij zullen stapsgewijs weer terugkeren naar de gewone schoolcontext.

OKAN

Voor leerlingen die in het OKAN-onderwijs les volgen, verschilt de situatie momenteel nog per locatie en per school. Als de school het zelf mogelijk acht om voldoende veilig onderwijs te organiseren, zullen zij hier en daar de lessen weer opstarten. In sommige OKAN-scholen waar dit nog niet kan, zijn er leerkrachten die vrijwillig naar de opvangcentra komen om les te geven. Op andere plaatsen wordt nog overlegd of en wanneer klassen weer mogelijk zijn.

Uitdagingen preteaching

In de afgelopen weken werden er in alle opvangcentra uiterste inspanningen geleverd om ook voor de kinderen in de opvangcentra te zorgen dat zij regelmatig oefeningen en online lessen konden volgen. Door de infrastructuur en samenstelling van een collectief opvangcentrum was dit niet altijd eenvoudig (grote aantallen kinderen, slechts bepaalde zones met wifi, beperkt aantal computers, grote werkdruk van de collega’s….). Dankzij de inzet en creativiteit van onze teams en dankzij de vrijwilligers die kwamen helpen met de huiswerkklassen werden deze sessies toch gerealiseerd. Zowel voor kinderen lagere school als voor jongeren van het middelbaar was dit een welkome en nuttige afwisseling tijdens deze periode van afzondering!

Zijn asielzoekers leerplichtig? In het opvangnetwerk is ongeveer 1 op 2 personen jonger dan 18 jaar. Net zoals alle kinderen in ons land zijn zij leerplichtig. Kinderen tot 12 jaar gaan naar lagere scholen in de omgeving van het opvangcentrum en sluiten indien mogelijk aan bij gewone klassen. Jongeren van middelbare school volgen meestal eerst een tijd OKAN-onderwijs (onthaalklassen voor nieuwkomers) waar ze intensieve taallessen krijgen om dan over te schakelen naar het reguliere onderwijs.