Home

Jaarverslag 2019

03/07/2020
Fedasil opvang
In 2019 zagen we een toename van het aantal personen dat werd opgevangen. Vorig jaar werden meer dan 5000 tijdelijke plaatsen geopend.

Fedasil presenteert in zijn balans 2019 de belangrijkste gebeurtenissen en cijfers over opvang, vrijwillige terugkeer en hervestiging van het voorbije jaar.

Creatie van plaatsen

In 2019 raakte ons opvangnetwerk geleidelijk aan verzadigd omwille van de (relatieve) toename van het aantal asielaanvragen, maar ook omwille van de langere behandelingsduur van de dossiers bij de asielinstanties en de vele opgelegde sluitingen van opvangplaatsen na de crisis van 2015-2016. Hierdoor was Fedasil verplicht om op heel korte termijn nieuwe tijdelijke centra te openen - meer dan 5000 plaatsen extra in 2019.

In zijn voorwoord zegt onze directeur-generaal dat Fedasil de creatie van nieuwe plaatsen nog steeds verder moet zetten: “Nu de lockdown wordt afgebouwd, is het moment gekomen om te anticiperen op de nieuwe instroom van asielzoekers. Daarom moet Fedasil verder zoeken naar nieuwe plaatsen om alle personen die er recht op hebben, een opvangplaats te kunnen geven”, schrijft Jean-Pierre Luxen. “In de context van het coronavirus zijn deze plaatsen essentieel om de bezettingsgraad in de bestaande centra onder controle te houden.”

Minder vrijwillige terugkeerders

Vorig jaar was er minder vrijwillige terugkeer. In 2019 beslisten zo’n 2500 migranten terug te keren naar hun thuisland met de steun van een programma voor vrijwillige terugkeer. 46% onder hen kregen bijkomende steun om zich makkelijker weer te integreren in het land van herkomst.

De balans 2019 is beschikbaar in het Nederlands en het Frans (een Engelstalige versie volgt). Hij is beschikbaar in bijlage, in een dynamische versie en op onze website www.fedasil.be. Een papieren versie kunt u aanvragen via info@fedasil.be