Home

Het incident in Pondrôme was moord

29/04/2019
Fedasil Pondrome
Het hof van assisen van Namen heeft een uitspraak gedaan over een incident dat plaatsvond in februari 2018 tussen twee bewoners van het opvangcentrum van Pondrôme.

Op 6 februari 2018 overleed een Afghaanse bewoner in ons opvangcentrum van Pondrôme (Namen) na een vechtpartij met een andere bewoner van het centrum. De vermoedelijke dader werd de dag zelf opgepakt. Het was de eerste keer dat Fedasil getroffen werd door een dergelijk tragisch incident.

De zaak werd behandeld van 23 tot 26 april door het hof van assisen van Namen. De rechtbank heeft de dader schuldig bevonden aan moord. Hij is veroordeeld tot 10 jaar gevangenisstraf.

Fedasil burgerlijke partij

Fedasil wou betrokken zijn bij het proces en heeft zich burgerlijke partij gesteld. Het Agentschap is zeer tevreden: we hebben deelgenomen aan de debatten en konden de jury correct informeren over de werking van onze centra. Fedasil wou in geen geval tussenkomen "voor" of "tegen" de beschuldigde of het slachtoffer.

Tijdens het hele proces werd de betrokkenheid van het personeel van Pondrôme benadrukt, net zoals de kwaliteit van hun werk en hun inzet om het incident te beheren. Dit draagt bij tot het positieve imago van Fedasil en van de centra.

Tijdens het proces werden een tiental collega's en twee bewoners als getuigen verhoord.