Home

Fedasil/G4S Care openen een tijdelijk opvangcentrum in Kalmthout

14/02/2020
Fedasil opvang
Op 30 januari heeft de federale regering beslist om een opvangcentrum voor asielzoekers onder te brengen in een voormalig schoolgebouw in Kalmthout. De uitbating van het opvangcentrum wordt toevertrouwd aan G4S Care.

Nadat minister De Block de burgemeester van Kalmthout persoonlijk had geïnformeerd, heeft Fedasil contact genomen met het gemeentebestuur om de plannen voor het nieuwe opvangcentrum verder te kunnen toelichten.

Het onderhoud met het college van burgemeester en schepenen had plaats in het gemeentehuis van Kalmthout op dinsdag 11 februari. Ook uitbater G4S Care en het Vlaamse Agentschap voor Integratie en Inburgering waren daarbij aanwezig.

Het is niet de eerste keer dat Fedasil een beroep doet op de privésector en op G4S Care om asielopvang te organiseren. Na een gelijkaardige overheidsopdracht werd G4S Care in 2015-16 belast met de tijdelijke opvang van asielzoekers in Gent, Retie en Turnhout. G4S Care heeft deze opdracht toen zeer correct uitgevoerd.

De opvang in Kalmthout zal beantwoorden aan strikte en duidelijke criteria zowel op het vlak van begeleiding als van infrastructuur. G4S Care verricht op dit moment de nodige werken opdat het gebouw tegen de opening zal beantwoorden aan alle noodzakelijke vereisten. Die vereisten zijn gebaseerd op kwaliteitsnormen die Fedasil in heel het opvangnetwerk hanteert, en waarvan de naleving wordt opgevolgd door de auditeurs van het Agentschap.

120 plaatsen

Het opvangcentrum in Kalmthout zal 120 bewoners opvangen vanaf begin april 2020 en kan in het kader van deze overheidsopdracht maximaal 18 maanden open blijven. Fedasil heeft aan het gemeentebestuur van Kalmthout voorgesteld om samen de directe buurtbewoners te informeren over de komst van het opvangcentrum en hen zo goed mogelijk tegemoet te komen in hun bezorgdheden en vragen.