Home

Fedasil zoekt nieuwe sites

13/09/2019
Fedasil Sint Truiden
Fedasil zoekt naar beschikbare gebouwen die snel kunnen dienen voor de opvang van asielzoekers.

Fedasil heeft bijkomende opvangplaatsen nodig. Waarom? Omdat er steeds meer asielzoekers opvang nodig hebben. Sinds enkele maanden stijgt de opvangduur in onze centra en, om opvang te kunnen verzekeren voor al deze personen, moet Fedasil snel nieuwe plaatsen openen (ongeveer 500 plaatsen/maand).

Beschikbare gebouwen

Fedasil zoekt continu naar gebouwen en het Agentschap is daarom in contact met verschillende instanties zoals de Regie der Gebouwen, Defensie, de provincies, jeugdbewegingen, campings, de Kerk en immobiliënkantoren.

Concreet zoekt Fedasil naar gebouwen die:

  • leeg en snel beschikbaar zijn om te huren
  • een minimale oppervlakte hebben van 2.000m2 (capaciteit van minimum 150-200 bedden)
  • in goede staat zijn en conform zijn met de wettelijke veiligheidsnormen
  • ontworpen zijn voor de huisvesting van personen (voormalige internaten, hotels, ziekenhuizen, rusthuizen, enz.) of kantoorgebouwen die mits enkele aanpassingen kunnen worden omgevormd tot centrum

Containers

Naast gebouwen bekijkt Fedasil ook andere pistes zoals de installatie van prefab woningen (containers) om een collectieve en tijdelijke opvang te voorzien. Fedasil zoekt daarom ook naar plaatsen (zoals hangars of betonstructuren) waar containers en technische aansluitingen  kunnen geïnstalleerd worden.

Toekomstige centra zullen door Fedasil of door één van de partners (Rode Kruis, Caritas, etc.) uitgebaat worden.

Kan u ons helpen? Indien u een openbare instelling bent of een privéeigenaar, en indien u beschikt over een onroerend goed dat beantwoordt aan onze criteria of een beschikbaar gebouw kent, kan u dat laten weten aan onze teams via plaatsen@fedasil.be 

Naast nieuwe centra, neemt Fedasil ook verschillende andere tijdelijke maatregelen: de verhoging van de capaciteit in de bestaande centra (onder meer door de installatie van tenten), oproepen aan de OCMW’s, het beperken van de instroom en versnellen van de uitstroom, etc.

Fedasil en zijn partners beschikken samen over momenteel 23.800 plaatsen. Dat zijn er 2.700 meer dan in het begin van dit jaar (januari 2019).