Home

Fedasil wil meer kindvriendelijke opvangcentra

16/06/2022
Fedasil opvang
Tijdens een studiedag van de Odisee hogeschool onderschreef Fedasil een visietekst om de opvangcentra in de toekomst kind- en gezinsvriendelijker te maken.

‘De collectieve opvangcentra voor asielzoekers in België zijn nog onvoldoende afgestemd op de noden van kinderen en gezinnen.’ Dat concluderen de onderzoekers van het kenniscentrum Gezinswetenschappen (Odisee hogeschool) na 2 jaar onderzoek dat gebeurde op vraag van Fedasil en met steun van het Europees Fonds voor Asiel, Migratie en Integratie (AMIF).

Op 17 juni stelden de onderzoekers tijdens een studiedag op de campus in Schaarbeek hun resultaten en aanbevelingen voor. De directies van Fedasil, Rode Kruis, Croix-rouge, Caritas en staatssecretaris Sammy Mahdi onderschreven er de visietekst die het kenniscentrum opstelde in co-creatie met de opvangpartners.

Ook de Kinderrechtencommissarissen van de Vlaamse en Franse Gemeenschap waren aanwezig. De aanwezigen konden ook deelnemen aan enkele workshops.

Michael Kegels, directeur-generaal van Fedasil: ''Fedasil is zich bewust van de uitdagingen in de opvangcentra en ging daarom deze samenwerking aan met het kenniscentrum Gezinswetenschappen. We zijn dan ook tevreden dat we concrete handvaten hebben om het kind- en gezinsbeleid in het opvangnetwerk verder te versterken, wat trouwens aansluit bij de prioriteiten van het Agentschap. Een kindvriendelijk beleid is een speerpunt in het beleidsplan van Fedasil, dat onder meer voorziet in de oprichting van een aparte dienst voor jongeren. “

Inzetten op veiligheid en ontplooiing

Kind- en gezinsvriendelijke opvangcentra moeten plaatsen zijn waar kinderen zich veilig voelen, in hun gezin en in de opvang, én waar hun kansen tot ontplooiing en ontwikkeling maximaal zijn.

Het kenniscentrum Gezinswetenschappen reikt in de visietekst 8 leidende principes aan waarmee de opvangpartners een kind- en gezinsvriendelijke opvang in de toekomst kunnen waarmaken.

  1. Gezinsleven waarborgen
  2. Een veilige omgeving creëren
  3. Onderwijs voor alle kinderen ondersteunen
  4. Aandacht voor de fysieke en geestelijke gezondheid
  5. Vrijetijdsbesteding en kindvriendelijke ruimtes als hefbomen voor ontplooiing
  6. Juridische begeleiding met specifieke aandacht voor kinderen
  7. Identiteitsontwikkeling bevorderen
  8. Kindvriendelijke informatie en participatie

Meer info? De visietekst is samen met het boek en het vormingspakket beschikbaar op de website van Odisee: https://www.odisee.be/kind-zijn-in-een-asielcentrum