Home

Eindejaarsperiode

22/12/2022
Fedasil aanmeldcentrum
Het aanmeldcentrum van Fedasil en het registratiecentrum van Dienst Vreemdelingenzaken zijn gesloten op maandag 26 december 2022.

Het aanmeldcentrum van Fedasil (het Klein Kasteeltje) en het registratiecentrum van Dienst Vreemdelingenzaken (Pacheco) zijn gesloten op maandag 26 december 2022.

Personen die internationale bescherming (asiel) willen vragen, kunnen die dag hun verzoek niet laten registreren en ook geen opvang vragen.

Opgelet, door de hoge bezetting van het opvangnetwerk is het Infopunt van Fedasil enkel bereikbaar via telefoon (+32 (0) 2 227 41 51) of mail dispatching@fedasil.be.

Hoofdzetel en regiokantoren

De hoofdzetel van Fedasil (Kartuizersstraat, Brussel) is gesloten tijdens de week van 26 december 2022 en is opnieuw open vanaf 2 januari 2023.

Ook de regiokantoren (Antwerpen en Luik) zijn gesloten in deze periode, maar voorzien een permanentie via mail. Met dringende vragen kan u terecht bij noord@fedasil.be (Nederlandstalig deel van het land) of sud@fedasil.be (Franstalig deel van het land).

Tijdens de eindejaarsperiode blijven de opvangcentra uiteraard permanent open.

Fedasil wenst u alvast fijne eindejaarsfeesten toe!