Home

Einde activiteiten EPRA

10/12/2018
Vorige week organiseerde Fedasil een allerlaatste conferentie van EPRA, het platform waar 14 Europese landen samenwerken rond opvang.

EPRA ontstond in 2011 als een Europees platform voor opvangorganisaties van verschillende Europese landen. De idee was dat landen van de Europese Unie voor soortgelijke uitdagingen staan op het vlak van de opvang van verzoekers om internationale bescherming. Het werd een forum voor discussie en uitwisseling van goede praktijken, om zo de competenties van de lidstaten op vlak van opvang te versterken.

Fedasil, pioniersrol
Fedasil heeft steeds een pioniersrol gespeeld, zowel bij de oprichting als de algemene werking van EPRA. Deze slotconferentie bood de gelegenheid om enerzijds de verworven kennis van de afgelopen jaren uit te wisselen, en anderzijds om de uitdagingen te bespreken waar de EU momenteel mee geconfronteerd wordt op het vlak van opvang.

De activiteiten van EPRA zullen nu worden overgenomen door het Europees ondersteuningsbureau voor asielzaken (EASO).

Deze conferentie werd gefinancierd door AMIF (Fonds voor Asiel, Migratie en Integratie).

In bijlage vindt u het verslag van de conferentie (in het Engels - pdf).