Home

Een tijdelijk opvangcentrum in Luik

17/02/2021
Op de site van het oude Sint-Jozefziekenhuis in Luik opende een tijdelijk opvangcentrum.

De eerste 12 bewoners kwamen op 17 februari aan in het oude Sint-Jozefziekenhuis in Luik.

De site werd omgevormd om er asielzoekers op te vangen. Het dagelijks beheer van het nieuwe centrum werd toevertrouwd aan G4S Care. Het opvangcentrum in Luik is voorzien voor een tijdelijke periode van 12 maanden, met een mogelijke verlening van maximum 6 maanden.

500 plaatsen

De aankomsten van de bewoners zullen gespreid gebeuren over enkele weken. In totaal zal het opvangcentrum ongeveer 500 asielzoekers opvangen.

Zoals alle opvangcentra in het opvangnetwerk van Fedasil zal het opvangcentrum van Luik een ‘open’ opvangcentrum zijn dat bed, bad, brood biedt en daarnaast ook maatschappelijke begeleiding en medische bijstand voor asielzoekers. De begeleiding die G4S aanbiedt, beantwoordt aan dezelfde kwaliteitscriteria als de centra die Fedasil zelf beheert of die van het Rode Kruis. Een veertigtal medewerkers staat 24/24u in voor de begeleiding van de bewoners. Uiteraard gelden voor de bewoners en het personeel voorzorgsmaatregelen om te verspreiding van Covid-19 tegen te gaan.

G4S en Fedasil besteden een bijzondere aandacht aan de integratie van het centrum in zijn omgeving. Er werd een nieuwsbrief verdeeld bij de buren van het oude ziekenhuis. Het centrum contacteren kan door een mail te sturen naar centreasile.liege@be.g4s.com

De tijdelijke extra plaatsen laten het toe aan Fedasil om, in de context van het coronavirus, de bezettingsgraad in het opvangnetwerk onder controle te houden. Deze opvangplaatsen laten het Agentschap ook toe om in te spelen op een eventuele verhoging van het aantal asielaanvragen en om minder kwalitatieve opvangplaatsen te sluiten die de laatste maanden uit noodzaak snel geopend moesten worden (zoals bijvoorbeeld crisisbedden in tenten of animatiezalen, etc).

Fedasil en zijn partners beschikken momenteel over meer dan 28.000 opvangplaatsen, verdeeld over 81 opvangcentra (federaal, Rode Kruis, privés…) en individuele opvangplaatsen, beheerd door OCMW’s en organisaties.

Partnerschap met de privésector

Net zoals in 2015-2016 heeft de federale regering beslist om ook de privésector bij de tijdelijke capaciteitsuitbreiding te betrekken via een overheidsopdracht. De firma G4S Care heeft ook nu weer deelgenomen aan de overheidsopdracht en daarbij stelden zij het voormalig Sint-Jozefziekenhuis in Luik voor. Het dossier werd in 2020 aanvaard door de ministerraad. G4S verzorgt ook de opvang in twee tijdelijke opvangcentra in Etterbeek (Brussel) en Kalmthout (Antwerpen).