Home

Een opvangcentrum in Etterbeek

04/05/2020
Fedasil gaat een tijdelijk opvangcentrum openen op de site van het voormalig ziekenhuis Park Leopold in Etterbeek. Het dagelijks beheer van het centrum wordt toevertrouwd aan de firma G4S.

Fedasil gaat voorlopig door met een verhoging van de opvangcapaciteit om alle asielzoekers onderdak te kunnen bieden en de druk op het netwerk te verminderen.

In een eerste fase zullen er een honderdtal bewoners worden opgevangen in het opvangcentrum in Etterbeek. De eerste asielzoekers zullen in de komende dagen aankomen. Het opvangcentrum zal zowel alleenstaande personen als personen in gezinsverband opvangen. De voornaamste landen van herkomst zijn Afghanistan, Syrië, El Salvador en Palestina. G4S wierf een team van 28 medewerkers aan om de bewoners te begeleiden.

Partnerschap met een privépartner

Fedasil en zijn partners vergroten hun opvangcapaciteit zodat alle personen die asiel aanvragen in ons land opgevangen kunnen worden. Net zoals in 2015-2016 heeft de federale regering beslist om ook de privésector bij deze capaciteitsuitbreiding te betrekken via een overheidsopdracht.

En zoals in 2015 heeft de firma G4S ook nu weer deelgenomen aan de overheidsopdracht en het voormalig ziekenhuis van het Park Leopold in Etterbeek voorgesteld. Het dossier werd aanvaard door de ministerraad. Deze opdracht voorziet een opening in mei 2020 voor een initiële duur van 12 maand – verlengbaar tot maximum 18 maand. G4S bereidt ook een tweede opvangcentrum voor in de gemeente Kalmthout (Antwerpen).

Opvang en coronavirus

Zoals alle instellingen in ons land gelden ook in de centra voor de opvang van asielzoekers strikte quarantainemaatregelen. Verplaatsingen binnen en buiten de opvangcentra worden beperkt. Bezoek en activiteiten die niet noodzakelijk zijn, worden geannuleerd. De centra nemen uiteraard strikte voorzorgsmaatregelen inzake hygiëne en sociale afstand (zowel voor het personeel als voor de bewoners).

De nieuwe opvangcentra bieden de mogelijkheid om asielzoekers beter te spreiden over de verschillende centra in het land. Op dit moment stuurt Fedasil geen nieuwe asielzoekers naar de bestaande centra. Na de eerste dagen opvang in ons aanmeldcentrum (het Klein Kasteeltje in Brussel), vertrekken nieuwe asielzoekers dus naar centra die net zijn opengegaan (zoals het centrum in Etterbeek).