Home

“Disproportionele en stigmatiserende maatregelen”

05/06/2020
Fedasil betreurt de maatregelen die de burgemeester van Koksijde oplegde in het opvangcentrum aldaar.

Update 6/6/20: 40 bewoners uit het opvangcentrum van Fedasil Koksijde hebben zich vrijwillig laten testen op covid-19 en blijken allemaal negatief. Zoals Fedasil altijd aangaf was er dus geen uitbraak. De lockdown van het opvangcentrum werd opgegeven en de kinderen kunnen maandag terug naar school. Directeur-generaal Jean-Pierre Luxen: “Fedasil heeft steeds de strikte regels van Sciensano en de RMG gevolgd. We blijven erbij dat de burgemeester asielzoekers heeft gestigmatiseerd door hen voor te stellen als grotere virusverspreiders.


Sinds de start van de coronacrisis neemt het opvangcentrum in Koksijde verregaande maatregelen op vlak van preventie en hygiëne om de verspreiding van Covid-19 tegen te gaan, net zoals dat trouwens het geval is in de andere 79 opvangcentra in België. Fedasil volgt alle regels die werden opgelegd door de nationale gezondheidsinstanties.

Geen Covid-19 uitbraak

Vandaag vrijdag reageert de directie van Fedasil in de krant De Standaard op de lockdown die werd opgelegd door de burgemeester aan het opvangcentrum in Koksijde.  Bovendien wil de burgemeester  alle kinderen van het opvangcentrum een Covid-19 test laten ondergaan, voor zij weer naar school mogen gaan.

Fedasil heeft begrip voor de bezorgdheid voor de burgemeester maar, in tegenstelling tot het beeld dat gecreëerd wordt in de pers, is er nooit sprake geweest van een uitbraak in het opvangcentrum.

‘De burgemeester blijft verkondigen dat er vandaag nog een uitbraak is. Dat is niet de waarheid’, reageert operationeel directeur Michael Kegels. ‘De laatste bewoner met symptomen die wij als positief hebben beschouwd, mocht op 22 april uit isolatie. Daarna hebben we nog twee bewoners uit voorzorg in quarantaine geplaatst, maar hun test was negatief.’

‘De maatregelen van de burgemeester zijn disproportioneel en stigmatiserend’, besluit onze directeur-generaal Jean-Pierre Luxen.

Testing

De bewoners worden permanent opgevolgd door het medisch team van het opvangcentrum en gescreend op symptomen van Covid-19.  Iemand die positief test op Covid-19 of er symptomen van vertoont, wordt meteen ondergebracht in een isolatiekamer. Daar moet de persoon samen met zijn of haar gezin in afzondering blijven samen tot hij of zij genezen is. Momenteel zijn er echter geen positieve gevallen in het opvangcentrum in Koksijde

Fedasil volgt hiermee de nationale richtlijnen van de bevoegde gezondheidsinstanties. De burgemeester vraagt echter om alle bewoners te testen: “Maar wij kunnen dat niet beslissen omdat één burgemeester dat vraagt. Wij houden ons aan de richtlijnen zoals die door Sciensano en de RMG zijn uitgewerkt. In alle centra zijn heel veel maatregelen ingevoerd, zodat de afstandsmaatregelen konden worden gerespecteerd. Daardoor is de situatie in de opvangcentra ook onder controle gebleven,” zegt Michael Kegels.

Maar tot vandaag weigert de burgemeester van Koksijde dus om de kinderen van het opvangcentrum in zijn gemeente naar school te laten gaan, dit ondanks veelvuldig overleg met Fedasil en met de provinciegouverneur van West-Vlaanderen. Fedasil betreurt deze situatie ten zeerste aangezien alle kinderen het recht hebben om naar school te gaan - ook asielzoekers. Een aantal kinderen van het opvangcentrum zijn wél opnieuw welkom in scholen in buurgemeenten.

Protest van de bewoners

Sinds woensdag ondernemen de bewoners een vreedzame actie in het centrum om te protesteren tegen de aanwezigheid van de politie die hen verhindert het centrum vrij in en uit te gaan. Fedasil benadrukt dat het zijn opdracht, de opvang van asielzoekers, in alle sereniteit wil kunnen uitvoeren, net zoals dat ook gebeurt in de andere opvangcentra. Fedasil heeft zijn voogdijminister van de specifieke situatie in Koksijde op de hoogte gebracht. Het Agentschap hoopt dat er snel een einde komt aan deze onhoudbare situatie, die nu al 11 weken duurt.