Home

Deontologie van onze openbare aanbestedingen

24/08/2018
opvangcentrum Fedasil
Aankopen bij Fedasil vallen onder de wetgeving betreffende de overheidsopdrachten.

Fedasil beschikt over een deontologische code voor openbare aanbestedingen. De code moet de medewerkers in staat stellen om een correcte houding aan te nemen bij een aankoopprocedure van Fedasil.

Onze deontologische code zal onze aankoopprocedure krachtiger maken en conform aan de wetgeving. De code toont ook de ambitie van Fedasil om een voorbeeld te zijn als openbare aankoper. Onze deontologische code heeft trouwens een award gekregen in het kader van de EBP National tender day (tweede plaats).

Kandidaat-leveranciers vinden de code op onze website zodat zij op de hoogte zijn van de regels die Fedasil zijn medewerkers oplegt. Het is bijvoorbeeld verboden om een voordeel, gift of bedanking te geven aan de medewerkers van Fedasil.

Heeft u een vraag over de deontologische code? Contacteer ons via supportMP@fedasil.be.