Home

Daling van de instroom in 2020

19/01/2021
Fedasil aanmeldcentrum
Het coronavirus zorgde ervoor dat het jaar 2020 gekenmerkt werd door een daling van de instroom in het opvangnetwerk.

In de loop van 2020 kwamen er, via ons aanmeldcentrum in Brussel (Klein Kasteeltje), 13.645 verzoekers om internationale bescherming bij in het opvangnetwerk van Fedasil. Het gaat om een daling van 40% tegenover 2019.

Door de coronacrisis werd België geconfronteerd met een sterke daling van het aantal asielaanvragen, vooral tussen maart en juli 2020.

Ter herinnering, de Dienst Vreemdelingenzaken schortte de registratie van de asielaanvragen op tussen 17 maart en begin april. Fedasil sloot daarom tijdelijk het aanmeldcentrum. Nadien werd een aangepast registratiesysteem (door middel van een online afspraakformulier) ingevoerd, dat in werking bleef tot 30 oktober.

Afghanistan was in 2020 het voornaamste land van herkomst van de asielzoekers. Tegelijk kende België een sterke daling van de instroom uit Latijns-Amerika, in het bijzonder El Salvador.

Het jaar 2020 werd ook gekenmerkt door de instroom van een groot aantal niet-begeleide minderjarige asielzoekers, vooral Afghanen. Fedasil biedt deze minderjarigen specifieke begeleiding. Onze observatie- en oriëntatiecentra (OOC) waren het hele jaar door dus druk bezet.

De gezondheidscrisis heeft een negatieve impact gehad op de behandeling van de asieldossiers en de lange verblijfsduur in ons opvangnetwerk. Daarnaast ondervonden personen met een beschermingsstatuut ook moeilijkheden om een woning te vinden en dus om snel het netwerk te verlaten.

Opening van 15 centra

Na een sterke toename van de opvangcapaciteit in 2019 is de opvangcapaciteit in 2020 enigszins gestabiliseerd. De kleine toename van de opvangcapaciteit in 2020 stelde Fedasil in staat om de bezettingsgraad in de centra onder controle te houden in het kader van de gezondheidscontext. Eind 2020 telde het netwerk 28.180 plaatsen.

Daarnaast doet Fedasil ook een inspanning om voldoende bufferplaatsen te creëren, om beter voorbereid te zijn op een eventuele toekomstige opvangcrisis en zo te zorgen voor meer stabiliteit in het opvangnetwerk op langere termijn.

Vorig jaar openden 15 tijdelijke centra hun deuren, waaronder 5 federale centra (Luik, Koksijde, Gent, Overijse en Herbeumont) en verschillende centra in privébeheer. Terzelfdertijd sloten de centra van Lommel en Spa hun deuren. Het centrum van Koksijde dat in januari opende, werd in augustus een niet-geactiveerd buffercentrum.

In 2021 wil Fedasil nieuwe opvangplaatsen blijven zoeken, meer bepaald bufferplaatsen. Het doel is om het opvangnetwerk meer flexibel en dus weerbaarder te maken bij schommelingen van de instroom.

Meer weten?