Home

Crisisopvang voor Oekraïners in Molenbeek

06/03/2022
Fedasil Molenbeek
Fedasil heeft vandaag de eerste Oekraïense vluchtelingen ondergebracht in zijn crisisopvangcentrum in Sint-Jans-Molenbeek.

De voorbije dagen heeft Fedasil, met de hulp van Rode Kruis Vlaanderen en SamuSocial, alles in gereedheid gebracht om zeer snel vluchtelingen te kunnen opvangen in het voormalige woonzorgcentrum ‘Home Sebrechts’ in de François Sebrechtslaan in Sint-Jans-Molenbeek (Brussel). Medewerkers van Fedasil en van het Rode Kruis zullen er dag en nacht aanwezig zijn om de Oekraïense vluchtelingen te begeleiden, in afwachting van hun transfer naar één van de Belgische gemeenten die een meer langdurige huisvesting hebben aangeboden.

Nadat de Europese lidstaten afgelopen donderdag hebben beslist om een tijdelijke bescherming te bieden aan Oekraïense onderdanen die op de vlucht zijn voor de oorlog in hun land, hebben de Belgische asielinstanties meteen een aantal maatregelen ingevoerd. Zo worden alle Oekraïense vluchtelingen sinds vrijdag meteen doorverwezen naar de gebouwen van het voormalige Bordet-Instituut in Brussel. Daar worden ze meteen geregistreerd door de Dienst Vreemdelingenzaken. Personen die zelf geen onderkomen hebben in ons land, kunnen daarna terecht bij medewerkers van Fedasil. Die zorgen ervoor dat deze mensen terechtkunnen in één van de vele Belgische gemeenten die de afgelopen dagen massaal huisvesting hebben aangeboden. Deze registratie en opvang worden 7 dagen per week georganiseerd.

Personen aan wie we niet meteen een opvangplek in een gemeente kunnen bezorgen, kunnen in afwachting terecht in de crisisopvang, zoals in Sint-Jans-Molenbeek, van waaruit ze zo snel mogelijk weer kunnen vertrekken naar een meer langdurige huisvestiging in een Belgische gemeente. Zo heeft Fedasil vandaag 37 personen tijdelijk opgevangen in Molenbeek. Daar beschikken we momenteel over 250 opvangplaatsen.

Sinds de invoering van het tijdelijke beschermingsstatuut afgelopen vrijdag heeft de Dienst Vreemdelingenzaken 699 Oekraïense vluchtelingen geregistreerd. 247 van hen vroegen en kregen opvang via Fedasil.

Om de Oekraïense vluchtelingen en Belgische burgers te informeren, heeft de federale regering een informatiewebsite www.info-ukraine.be en een telefoonnummer 02/488 88 88 gelanceerd.