Home

Covid-19: maatregelen in de opvangcentra

21/08/2020
Fedasil Poelkapelle
Fedasil en zijn opvangpartners nemen strenge maatregelen in de strijd tegen het coronavirus.

In het kader van de coronacrisis blijven de opvangcentra voor asielzoekers strikte maatregelen hanteren op vlak van preventie en hygiëne (zowel voor het personeel als voor de bewoners).

Sinds eind juli, als gevolg van het stijgend aantal Covid 19-besmettingen, besliste de federale regering om de ‘sociale bubbel’ tot 5 personen te verkleinen, en dit steeds met dezelfde personen tot eind september. Deze maatregel geldt uiteraard ook voor asielzoekers.

Voortaan is een mondmasker dragen zowel voor bewoners als personeel verplicht in het gehele opvangcentrum, behalve in de persoonlijke kamers. In bepaalde regio’s, zoals in Brussel en Antwerpen, is het noodzakelijk om op het volledige publieke domein een masker te dragen. Deze specifieke maatregelen werden ook toegelicht aan de bewoners van de opvangcentra in deze regio’s.

De maatregelen waartoe de regering besloot, hebben geen impact op transfers tussen centra of op de uitnodigingen voor interviews bij de Dienst Vreemdelingenzaken of het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen in Brussel. De behandeling van asielaanvragen loopt dus door.

Asielzoekers sensibiliseren

Fedasil heeft ook beslist om alle activiteiten die buiten het centrum waren gepland te annuleren voor de maand augustus.

De bewoners van de opvangcentra worden permanent geïnformeerd over de verschillende maatregelen, door middel van affiches en flyers, maar ook door middel van onze infosite voor asielzoekers (www.fedasilinfo.be), waar de informatie beschikbaar is in 12 talen en die continu wordt aangepast met de laatste maatregelen inzake het coronavirus.

De grote meerderheid van de asielzoekers begrijpt het belang om de regels te respecteren. Als bewoners de regels rond samenscholing of hygiëne toch niet zouden respecteren, neemt het centrum de nodige ordemaatregelen.

Testen Covid-19

Ter herinnering, in het aanmeldcentrum (het Klein Kasteeltje) in Brussel worden alle nieuwkomers getest op Covid-19. Na een eerste opvang in het aanmeldcentrum (van minimum 7 dagen), en enkel indien men geen enkel teken van ziekte vertoont, worden de asielzoekers naar een opvangcentrum gestuurd.

Indien men in het aanmeldcentrum of in de opvangcentra positief test, wordt men onmiddellijk verhuisd naar de isolatiekamers van het centrum in kwestie waar hiervoor bedden beschikbaar zijn. De zieke persoon, alsook de personen met wie hij of zij van nabij contact had (familieleden, kamergenoot), blijven dan tot het einde van de quarantaineperiode in isolatie om geen andere bewoners te kunnen besmetten.

Het belangrijkste blijft om te constateren dat de medische situatie in de 78 opvangcentra onder controle blijft. De medische opvolging en de preventieve maatregelen hebben ervoor gezorgd dat het aantal besmette personen in de centra maximaal beperkt is gebleven.