Home

Covid-19: boostercampagne in de centra

20/01/2022
Boosterprik
De boostercampagne is gestart in de opvangcentra voor asielzoekers.

Alle opvangcentra voor asielzoekers plannen in januari een vaccinatiedag om de bewoners – ouder dan 18 jaar en volledig gevaccineerd – een boosterprik te geven tegen het coronavirus. Net als voor de rest van de bevolking is vaccinatie tegen Covid-19 voor asielzoekers niet verplicht, maar het is een belangrijk middel om de verspreiding van het virus tegen te gaan.

De algemene vaccinatiegraad in de opvangcentra (zonder boosterprik) bedraagt momenteel 66%. Met deze boostercampagne proberen we om de vaccinatiegraad in alle centra zo hoog mogelijk te krijgen.

De boostervaccinatie wordt georganiseerd door de medische diensten van Fedasil in de opvangcentra, in samenwerking met de vaccinatiecentra en de regionale autoriteiten.

Sensibilisering bewoners

Net als bij de eerste vaccinatiecampagne wordt de boosterprik voorafgegaan door een sensibiliseringsperiode. De volwassen bewoners krijgen informatie over de boosterpik tijdens een informatiesessie (met hulp van een tolk). Fedasil ontwikkelde communicatiemateriaal in meerdere talen.

Vaccinatie kinderen

Binnenkort plannen de centra ook de Covid-19 vaccinatie van de kinderen (5- tot 11-jarigen). Voor deze doelgroep zullen aparte vaccinatiemomenten worden ingepland en voorzien we specifiek sensibiliseringsmateriaal (voor kinderen en hun ouders).

Coronamaatregelen in de centra

Fedasil neemt nog andere maatregelen tegen het coronavirus: alle nieuwkomers worden getest in het aanmeldcentrum, besmette personen worden steeds in isolatie geplaatst en de centra hanteren een systeem van kleurcodes.

Meer info? http://fedasil.be/nl/opvangcentra/maatregelen-coronavirus