Home

Coronavirus: maatregelen in de opvangcentra

18/03/2020
Fedasil aanmeldcentrum
Fedasil past zijn maatregelen aan aan de beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad.

Dinsdag 17 maart nam de Belgische overheid nieuwe maatregelen om de verdere verspreiding van het coronavirus Covid-19 in ons land tegen te gaan, onder meer door strengere afzondering op te leggen.

Naar aanleiding hiervan past Fedasil zijn instructies en preventieve maatregelen aan, zowel voor de bewoners als voor het personeel.

Onze hoofddoelstelling blijft uiteraard de verspreiding van het virus in te perken. Daarom gaat onze bijzondere aandacht naar de kwetsbare personen in ons opvangnetwerk. Daarnaast doen we er alles voor om de gezondheid van onze medewerkers in de opvangcentra te beschermen en wordt de medische dienst in elk opvangcentrum van nabij opgevolgd en begeleid.

In de opvangstructuren

De medische diensten van de opvangcentra kregen gedetailleerde instructies voor de opvolging van (mogelijk) zieke personen.

Bovendien neemt elk opvangcentrum verregaande maatregelen voor preventie en hygiëne, zowel voor de bewoners als voor het personeel. Deze maatregelen worden voortdurend herhaald aan de asielzoekers. Alle niet noodzakelijke activiteiten worden geschrapt. De circulatie en bijeenkomsten in de centra worden beperkt, net zoals het aantal externe bezoekers.

Tijdelijke sluiting van het aanmeldcentrum

De Dienst Vreemdelingen zaken besloot ook in overleg met Minister van asiel en migratie Maggie De Block om tijdelijk geen nieuwe asielzoekers meer te registreren. Die registraties gebeuren normaal in het aanmeldcentrum (in het Klein Kasteeltje), dat dus de deuren sluit voor nieuwkomers. Men wil vermijden dat mensen in groep samenkomen buiten aan het aanmeldcentrum of in de wachtzalen. Deze maatregel is van toepassing sinds dinsdag 17 maart voor een nader te bepalen duur.

Permanente opvolging

Fedasil is in permanent contact met de nationale gezondheidsdiensten. De verspreiding van het virus Covid-19 in ons land moet worden bestreden en net zoals alle andere organisaties en instellingen zullen ook Fedasil en zijn opvangpartners daarom alle nodige maatregelen treffen.