Home

Corona: extra maatregelen

26/03/2020
De opvangcentra in Limburg sluiten vanaf vrijdag elke avond om 18u de deuren. Dat geldt ook voor Fedasil Lommel.

Sinds de start van de coronacrisis neemt het opvangcentrum in Lommel – net zoals alle opvangcentra in België – verregaande maatregelen op vlak van preventie en hygiëne, dit zowel voor de asielzoekers als voor het personeel. Verplaatsingen, zowel binnen als buiten de opvangcentra, worden tot een minimum beperkt. Externe bezoekers en vrijwilligers komen niet meer  en alle niet noodzakelijke activiteiten werden geannuleerd. Onze medische diensten kijken extra toe op de gezondheid van de bewoners. Wij informeren iedereen permanent in meerdere talen over de strikte maatregelen.

Extra maatregelen

In overleg met de Limburgse provinciegouverneur, Fedasil, het Rode Kruis en de burgemeesters van alle Limburgse gemeenten met een opvangcentrum voor asielzoekers werd op woensdag 25 maart beslist om extra maatregelen te nemen in de strijd tegen het coronavirus.  

  • Bewoners zullen het opvangcentrum niet meer mogen verlaten tussen 18u en 7u.
  • De bewegingsvrijheid wordt beperkt tot wandelen, fietsen en joggen in de directe omgeving - of binnen het asielcentrum
  • Private bewakingsagenten zullen de toegang tot het centrum bewaken en er mee op toezien dat de bewoners de maatregelen respecteren.
  • Wie het opvangcentrum moet verlaten om te gaan werken, noodzakelijke inkopen te doen of om dringende medische redenen, moet daarbij de regels van “social distancing”(afstand bewaren) strikt naleven.  

Deze  maatregelen gelden voor alle opvangcentra in Limburg en worden na een week geëvalueerd. Uiteraard zullen de medewerkers van het opvangcentrum in Lommel er nauwlettend op toezien dat de bewoners deze maatregelen naleven.