Home

Asiel: aanpassing registratiesysteem

29/10/2020
Fedasil aanmeldcentrum
De Dienst Vreemdelingenzaken herneemt de fysieke registratie van de asielaanvragen in ons aanmeldcentrum in Brussel.

Vanaf vrijdag 30 oktober kunnen de personen die een verzoek tot internationale bescherming (asiel) indienen, zich opnieuw aanmelden in het aanmeldcentrum (Klein Kasteeltje in Brussel).

Stopzetting afspraak via online formulier

De Dienst Vreemdelingenzaken maakt dus een einde aan het online afspraaksysteem, waarbij asielzoekers eerst een formulier moesten invullen op een website, dat het begin april invoerde.

Tijdens de coronacrisis zorgde deze aanpak voor een beter beheer van de dagelijkse instroom in het aanmeldcentrum, maar het had als gevolg dat sommige mensen meerdere dagen moesten wachten vooraleer ze zich konden aanmelden in het centrum. Op 5 oktober verplichtte een rechterlijke beslissing de Belgische staat om het systeem op afspraak te herzien en een snelle registratie en opvang mogelijk te maken.

Vanaf nu kunnen personen die asiel willen vragen dus opnieuw elke werkdag om 8u30 naar het aanmeldcentrum gaan. Het aanmeldcentrum bevindt zich in de Passendalestraat 2, 1000 Brussel (de achteringang van het Klein Kasteeltje). Meer informatie op de website van de Dienst Vreemdelingenzaken.

Maatregelen tegen het coronavirus

Onze medewerkers van het aanmeldcentrum zullen erop toezien dat de maatregelen tegen het coronavirus strikt worden nageleefd, in de gebouwen van het centrum en ook ‘s morgens buiten. De politie zal elke werkdag ter plaatse zijn en ingrijpen bij problemen.

Na de registratie biedt Fedasil een opvangplaats aan de personen die recht hebben op opvang. Deze materiële hulp is geldig tijdens het onderzoek van de asielaanvraag en bestaat uit bed, bad, brood en begeleiding in een opvangcentrum van Fedasil of één van onze partners.

Op de website www.fedasilinfo.be vinden asielzoekers alle nuttige info over asiel, opvang, het leven in België, maar ook over de coronamaatregelen. De website is beschikbaar in 12 talen.

Asielzoekers die meer informatie wensen over hun recht op opvang kunnen Fedasil contacteren via dispatching@fedasil.be. Vragen over de asielprocedure worden gestuurd naar de Dienst Vreemdelingenzaken via infodesk@ibz.fgov.be.