Home

Aanvraag bufferplaatsen in de opvangcentra

11/10/2018
Fedasil vraagt vergunningen om bufferplaatsen te creëren in de opvangcentra.

In een aantal gemeenten vraagt Fedasil een omgevingsvergunning om prefab verblijven (containers) te kunnen plaatsen in zijn opvangcentra. Het is niet de bedoeling om deze containers meteen te plaatsen, noch om de capaciteit van de opvangcentra uit te breiden.

Wat het Agentschap wél wil, in geval van een crisis, is om op korte termijn en volgens de regels tijdelijk containers bij te kunnen plaatsen in de federale opvangcentra. Op deze manier beschikt Fedasil over voldoende reserveplaatsen in geval van een sterk verhoogde instroom, zoals in 2015 het geval was. Wanneer de crisis voorbij is, zullen deze plaatsen ook meteen weer worden afgebouwd.

Lessen uit de asielcrisis                         

Tijdens de asielcrisis van 2015 moest Fedasil op korte termijn veel extra opvangplaatsen creëren. Dat was niet altijd eenvoudig. Het Agentschap heeft dan ook de nodige lessen getrokken uit deze crisis. De creatie van deze bufferplaatsen is één van de maatregelen die ervoor moeten zorgen dat Fedasil en zijn opvangpartners op elk moment aan alle asielzoekers in ons land de wettelijk voorziene opvang kunnen bieden.