Home

Aanmeldcentrum sluit de deuren

17/03/2020
Vanaf dinsdag 17 maart worden er voorlopig geen nieuwe asielzoekers geregistreerd in het aanmeldcentrum in het Klein Kasteeltje in Brussel.

De Dienst Vreemdelingen zaken besloot in overleg met Minister van asiel en migratie Maggie De Block om tijdelijk geen nieuwe asielzoekers meer te registreren. Die registraties gebeuren in het Aanmeldcentrum in het Klein Kasteeltje, dat dus vanaf dinsdag de deuren sluit voor nieuwkomers.

Deze beslissing is het gevolg van de maatregelen die de Nationale Veiligheidsraad op donderdag 12 maart nam tegen de verspreiding van het coronavirus. Men wil vermijden dat mensen in groep samenkomen buiten aan het Aanmeldcentrum of in de wachtzalen. De maatregel geldt voor onbepaalde tijd.

Dat betekent concreet dat nieuwe asielzoekers vanaf dinsdag dus ook geen opvang meer krijgen in ons land.

Als gevolg van deze beslissing schort ook het CGVS de gehoren op, voorlopig tot 29 maart.

Deze maatregel heeft geen gevolgen voor de opvang van personen die eerder asiel aanvroegen in ons land en al in het opvangnetwerk verblijven.