Home

4000 opvangplaatsen gecreëerd in 2022

18/01/2023
Fedasil opvang
Het jaar 2022 werd gekenmerkt door de verzadiging van het opvangnetwerk van Fedasil. Ondanks de creatie van plaatsen, bleven mensen op straat.

Het jaar 2022 viel op door de verzadiging van het opvangnetwerk. Fedasil werd opnieuw geconfronteerd met een tekort aan plaatsen : sinds 2021 blijven er mensen op straat door een tekort aan plaatsen. Fedasil geeft voorrang aan opvang voor de mest kwetsbaren (families, minderjarigen, vrouwen).

Hierbij een eerste overzicht met de belangrijkste cijfers van 2022:

  • In 2022 werden er ongeveer 37.000 verzoeken om internationale bescherming geregistreerd in België, dat is een verhoging van 40% tegenvoer 2021. Deze stijging in aankomsten verhoogde de druk op het opvangnetwerk van Fedasil. Terzelfdertijd merkte Fedasil op dat de uitstroom uit de opvangcentra lager bleef dan de instroom omwille van de langere duur van de asielprocedure. Dat zorgde er dan ook voor dat het aantal personen dat Fedasil opving gedurende het hele jaar 2022 bleef stijgen.
  • In deze context moest Fedasil dan ook snel zijn opvangcapaciteit verhogen om zo veel mogelijk mensen opvang te kunnen bieden. Eind 2022 telde het opvangnetwerk 33.505 plaatsen – dat zijn er 4.000 meer dan begin dit jaar!
  • Het afgelopen jaar openden 14 nieuwe opvangcentra hun deuren, waarvan 7 federale centra (Bredene, Brussel Bordet, Dilbeek, Jabbeke, Machelen, Molenbeek en Theux).
  • De stijging van de instroom valt voornamelijk op bij de NBMV – de niet-begeleide minderjarige vreemdelingen, voornamelijk jongens van 15-17 jaar afkomstig uit Afghanistan; In 2022 verhoogde Fedasil de opvangcapaciteit voor NBMV gevoelig: eind 2022 waren er 3.251 plaatsen beschikbaar, door de creatie van 536 plaatsen. Het gaat om een recordcijfer: dit is meer dan het dubbele van de capaciteit in januari 2020!
  • In 2022 wierf Fedasil 800 medewerkers aan. Het Agentschap telt nu 2.700 personeelsleden.

De verhoging van de capaciteit in 2021 en 2022 zorgt er echter nog steeds niet voor dat iedereen kan worden opgevangen. Fedasil blijft zoeken naar nieuwe sites. In overleg met de staatssecretaris worden er maatregelen genomen die de uitstroom uit de centra kunnen verhogen. Op de langere termijn wacht Fedasil met ongeduld op structurele maatregelen.

Meer weten? In bijlage kan u de presentatie terugvinden die Fanny François, directeur-generaal ad interim gaf tijdens de persconferentie (PDF). Het CGVS publiceerde ook zijn overzicht 2022.