Home

13 projecten krijgen subsidies in 2021

04/03/2021
Ieder jaar financiert Fedasil specifieke projecten inzake de opvang van verzoekers van internationale bescherming en andere opvanggerechtigden.

Fedasil financiert elk jaar verschillende projecten. Dit jaar werden 13 nationale projecten weerhouden door het selectiecomité. De prioriteiten voor dit jaar zijn verdeeld in drie thema's.

Thema 1: Aanpassing van het opvangnetwerk aan de behoeften en kwetsbaarheden van de begunstigden
  1. Mobiele website voor verzoekers om internationale bescherming
  2. Begeleiding en opvang van minderjarigen "in transit“
  3. Behoeften van mensen met gehoor- en/of visuele beperkingen
Thema 2: Verhoging van de kwaliteit en flexibiliteit van het opvangnetwerk
  1. Tolken
  2. Ecologie
Thema 3: Bevordering van gerichte initiatieven ter bevordering van het samenleven binnen en buiten de opvangstructuur (inclusief acties ter voorbereiding op de integratie en de transitie)
  1. Reageren op polarisatie en haatdragende taal op sociale media
  2. Integratie van jongeren door middel van vrijetijdsactiviteiten
  3. Toegang tot de arbeidsmarkt
Ondersteuning van AMIF

Naast de specifieke steun aan deze projecten, lopen er ook (lange termijn) projecten die Europese steun krijgen. Voor de periode 2020-2022 zijn er zo 10 projecten die financiële steun krijgen van AMIF, het Europese Fonds voor Asiel en Migratie van de Europese Unie.

In bijlage kan u de projectfiches terugvinden van beide projectoproepen.