Home

Opening noodopvangcentrum

15/12/2022
De eerste asielzoekers kwamen aan in het noodopvangcentrum.

Als antwoord op het tekort aan opvangplaatsen voor asielzoekers in ons land, besloot de federale regering in november om 1.500 tijdelijke noodopvangplaatsen te creëren. Het Nationaal Crisiscentrum werd belast met de coördinatie van twee sites die hiervoor werden aangeduid, in Glons (Luik) en Jabbeke.

Vandaag, op donderdag 15 december, kwamen de eerste 22 asielzoekers aan in Jabbeke in het kader van deze ‘noodopvang’. Het gaat om families die net een verzoek om internationale bescherming (asiel) hebben ingediend in Brussel.

Tijdelijke opvang

De opvang gebeurt in de gebouwen van de Civiele Bescherming, gelegen op het terrein aan de Stationsstraat in Jabbeke, en is voorzien voor een periode van 6 maanden. De asielzoekers zullen daar slechts tijdelijk, waarschijnlijk voor enkele weken, worden opgevangen, terwijl voor hen een plaats wordt gevonden in het reguliere opvangnetwerk van Fedasil. Wanneer de gebouwen gebruiksklaar zijn en er meer personeel is aangeworven, zal het aantal asielzoekers geleidelijk stijgen tot 500.

Je kan het onthaal van het centrum bereiken op +32 471 22 28 87.