Home

Jaarverslag Fedasil 2011

26/04/2012
Het jaarverslag 2011 van Fedasil is uit. Het bestaat dit jaar uit twee luiken: een over de opvang van asielzoekers in 2011, een ander over vrijwillige terugkeer.

Het vrijwilligeterugkeerprogramma van Fedasil neemt in omvang toe. In 2011 keerden 3.358 personen vrijwillig terug naar hun land van herkomst. Dat is het hoogste aantal sinds 2005. Deze stijgende tendens zet zich voort in 2012, een teken dat de sensibilisering en begeleiding door Fedasil en zijn partners vruchten afwerken. In het jaarverslag Vrijwillige Terugkeer vindt u een overzicht van de belangrijkste activiteiten, cijfers en toekomstperspectieven.

In het jaarverslag over opvang leest u dat het aantal asielaanvragen voor het vijfde jaar op rij bleef stijgen. Het afgelopen jaar meldden 32.574 nieuwe asielzoekers zich aan op de Dispatching van Fedasil om er een opvangplaats te vragen. Maar net als de vorige jaren raakte het opvangnetwerk verzadigd als gevolg van de hoge instroom in combinatie met het lage aantal vertrekken. Het jaarverslag geeft een chronologisch overzicht van de gebeurtenissen die 2011 bepaalden en de belangrijkste trends inzake aankomsten, capaciteit en bezetting.

2011 stond opnieuw in het teken van de asielcrisis. Maar er is beterschap: sinds 23 januari 2012 kreeg elke nieuwkomer een opvangplaats. Mogelijk wijst dit erop dat de verschillende maatregelen die de regering heeft genomen, effect hebben. Maar we moeten waakzaam blijven. Zo blijft de opvang van niet-begeleide minderjarigen blijft ook in 2012 nog een heikel punt.

De twee delen van het jaarverslag 2011 zijn beschikbaar in het Nederlands en het Frans. U kunt ze downloaden of bestellen via deze website. Binnenkort verschijnt er ook een ingekorte versie in het Engels.