Home

Jaarverslag 2007 van Fedasil

27/06/2008
Het nieuwe opvangmodel in twee stappen zorgde ervoor dat 2007 een overgangsjaar was voor Fedasil. Dat leest u in ons jaarverslag dat vanaf vandaag beschikbaar is. U vindt er ook de grote tendensen en cijfergegevens van de opvang van asielzoekers in België tijdens het jaar 2007.

De meest markante gebeurtenis van 2007 was de invoering van de opvangwet. Deze wet bracht twee belangrijke veranderingen teweeg: de toekenning van materiële hulp tijdens de hele (vernieuwde) asielprocedure en de invoering van een opvangmodel in twee stappen. In dit model kunnen asielzoekers, na een verblijf van vier maanden in een collectieve opvangstructuur (een opvangcentrum), een overplaatsing vragen naar een individuele opvangstructuur (een studio of een appartement) die meer zelfstandigheid biedt.