Home

Het jaarverslag 2004 van Fedasil

05/07/2005
Het derde jaarverslag van Fedasil is zopas verschenen. Het maakt een balans op van de asielopvang in 2004.